Dags att utkräva ansvar för röjda register

De röjda registren från Transportsstyrelsen måste erkännas för vad det är – en nationell katastrof. Flera för rikets säkerhet känsliga register troligen i händerna på utländska makter och kriminella organisationer som har intresse av dessa. Ansvarsfrågan är viktig och de ansvariga bör ställas till svars. Parallellt måste vi också en gång för alla förstå varför... More

Socialdemokraterna gör troligen helt om med sin försvarsindustripolitik

Tidigare har EU varit luddiga med sin gemensamma försvars- och säkerhetspolicy. Försvarsminister Hultqvist har däremot varit tydlig på ministermötena med att försvar är en mellanstatlig fråga. Nu har EU-kommissionen formulerat konkreta förslag för ett EU-försvar likväl som en strategi för att styra och stödja försvarsindustrierna i medlemsländerna. Det märkliga med försvarsministerns hållning är att när... More

EU hotar den svenska försvarsindustrin

Efter det att EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker kommit med visioner om EU:s framtida säkerhet så har nu kommissionen lagt ett konkret förslag till att militarisera EU. Det gäller såväl i operativ mening genom ett EU-försvar som det gäller en strategi att ta kontroll över medlemsstaternas försvarsindustrier. Naturligtvis motsätter vi oss ett EU-försvar ur flera perspektiv:... More

Vårändringsbudgeten 2017

Högkvarteret (HKV) har förklarat att på grund av felaktiga prisindex (årsuppskrivningar) från finansdepartementet så saknar försvaret 6,5 miljarder kr 2017 tom. 2020 för att verkställa Försvarsbeslut 2015 (FB2015). Försvaret har därför som åtgärd • a) sugit ur de sista reserverna i myndigheten för att verka för att det som än viktigast i FB2015 ska prioriteras,... More

Svar till Hans Wallmark

Svar på Hans Wallmark i Västervikstidningen 2 februari. Det är glädjande att Hans Wallmark vill satsa mer pengar på försvarsbudgeten och jag vågar lova att Sverigedemokraterna kommer att satsa ytterligare resurser på det svenska försvaret i vår budget, precis som vi har gjort varje år sedan vi kom in i riksdagen. Även om vi naturligtvis... More

SD: Serviceavtalet med General Electric

Under 2019 börjar Gripen E levereras till Försvarsmakten.  År 2018 ska serviceavtalet vara klart. SD vill inte störa parterna i detta tidiga skede genom att delta i att sätta nya villkor för serviceavtalet. I och med att beställningen av Gripen E bara gäller 60 individer måste utvecklingen av motorn samordnas med andra användare av samma motor. Främre tekniskt... More