Sverigedemokraternas Försvarsråd-Stellan Bojerud

Image

Stellan Bojerud är pensionerad överstelöjtnant. Han blev officer 1966 och har efter sedvanlig trupptjänst varit chef för territorialförsvarssektionen vid Stockholms försvarsområde (Fo 44), huvudlärare i militärhistoria och chef för krigshistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan. Han har mer än 20 års erfarenhet av lokalpolitik och är från 2012  riksdagsledamot  för (SD). Han är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet och US Naval Institute samt Officier dans l´ Ordre des Palmes Academiques i Frankrike. Han har varit universitetslektor samt gästföreläsare vid Militärhistoriska Institutet i Moskva. Efter sin pensionering är han författare och har gett ut tre böcker.

Stellan Bojerud är en av de mest erfarna medlemmarna av Sverigedemokraternas Försvarsråd. Hans kunskaper kommer förmedlas via denna blogg.

// Riksregaliet

 • Anonym

  Vad roligt att Stellan är med. Håller just nu på att lyssna på Operation Garbo böckerna som ljudbok för första gången, hälsa honom det.

  • riksregaliet

   Skall jag göra.

 • Anonym

  Skulle vara roligt om ni kunde presentera alla andra också!

  • Hej Anonym! Vi har samlat korta presentationer av de medverkande på sidan ”Om Lantvärnet”.