Gula divisionen-en film för att stärka försvarsviljan

Från 1954. Inspelad bla på Kungl Svea flygflottilj F 8 Barkaby, Stockholm

Gula divisionen-en film för att stärka försvarsviljan

Från 1954. Inspelad bla på Kungl Svea flygflottilj F 8 Barkaby, Stockholm