En Mann att minnas

Detta är en artikel av Övlt Stellan Bojerud.

Image

Allan Mann som finlandsfrivillig 1940.

Under natten mot den 19 augusti 1942 närmade sig stormbåtarna den franska hamnstaden Dieppe. Det var brittiska, men främst kanadensiska soldater, som stålsatte sina sinnen för att landstiga på en av tyskarna kraftigt försvarad strand. En av dessa soldater var 21-årige Allan Mann från Töreboda, som ingick i A-commandot Royal Marines.

Dieppe blev en katastrof för de allierade. Endast spillror av den drygt 6000 man starka attackstyrkan kunde rädda sig åter till Storbritannien. Den enhet Allan ingick i förlorade 76 döda av 370 man. En av de stupade var chefen, överstelöjtnant Picton Phillips.

För Allan Mann var detta inte den första erfarenheten av våldsam landstigning på av fienden försvarad kust. Han hade gjort det förut, närmare bestämt vid Narvik den 28 maj 1940. Han ingick i 2.bataljonen av Nord-Hålogaland Infanteriregiment (IR 15) under befäl av major Hyldmo, där han tillhörde 7.kompaniet under kapten Haerland. Uppgiften var att överskeppa från Öyord till Orneset och att driva ut tyskarna från Narvik.

Allan hade redan upplevt krigets realiteter, men han hade aldrig stridit i medvind och med artilleriunderstöd. Hans tidigare kamp hade med handeldvapen förts i underläge mot en fiende, som hade artilleri, granatkastare och pansarbilar.

Medan fartygsartilleriet dånade och tre kanonbatterier fick marken att skaka i Öyord visiterade chefen för norska 6.divisionen, generalmajor Fleischer, sina trupper. Han åtföljdes av major Hyldmo och dennes förbindelseofficer, översergeant Assar Tano från franska främlingslegionens 13.halvbrigad (13 DBLE).

Anfallsstyrkan bestod av två bataljoner ur främlingslegionen och den norska bataljonen. Överskeppningen gick utan förluster, men sedan blev det svårare. 7.kompaniet IR 15 anföll söderut över Taraldsvikfjell 457 mot Fagernesfjell 1270 och höll känning med 1.legionärbataljonens södra flank. Vid Taraldsvikfjell gjorde tyskarna omkring kl 0400 ett kraftigt motanfall och 7.kompaniet kom inte vidare, utan panik började sprida sig.

”Det var ikke langt fra panik. Ved myndighet og godt eksempel lyktes det likvel befalet – norsk og fransk – å få folkene stoppet og frem i stilling.”  Major Hyldmo, slog ut med armarna och ropade ”Gå på gutter! Det er landet det gjelder!”

7.kompaniet förlorade denna dag åtta stupade och 17 skadade, vilket var 25%  av den ursprunglig styrkan 101 man. På kvällen den 28 maj kunde kompaniet tåga in i Narvik med norska flaggan i täten.

En nittonåring får hederslegionen

Efter att ha vilat ut i Narvik blev Allan Mann tilldelad 1.bataljonen ur 13 DBLE såsom spejare. Uppgiften var att utspana de tyska ställningarna längs malmbanan fram till svenska Riksgränsen.

I närheten av Hundalen station (1951 namnbyte till Katterat) träffades Allan den 5 juni av granatsplitter i magen och hans franske chef, en underlöjtnant ur legionen, sårades i en fot. Allan lyckades göra en skidkälke och dra fransmannen mot svenska gränsen. Det har senare beräknats att det tog nitton timmar för Allan att nå fram till gränsen med den skadade. Långt senare berättade han:

Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag vet bara att det var jobbigt, mycket jobbigt. Kanske var det nio kilometer. Jag vet inte. Det var mycket snö den våren. Jag gick nog inte rakt och jag blödde ur mina sår. Fransmannen kunde inte gå. Han bara skrek ”avancer, avancer”. En svensk patrull fann oss i gränsgatan fyra kilometer söder om Riksgränsen. Vi klarade oss. Jag kommer inte ihåg men de har berättat att de behandlade mig i Vassijaure innan de transporterade mig söderut.

För denna insats utnämndes Allan Mann till riddare av Hederslegionen och han erhöll för sina tjänster för fransmännen även Croix de Guèrre.

Ola Blytt-Olsen

Den 1 oktober 1941 engagerades 20-årige Ola Blytt-Olsen för att vara kurir för brittiska Special Operations Executive (SOE). Hans uppgift var att föra meddelanden från major Malcolm Munthe i Stockholm till norska motståndsrörelsen Milorg i Oslo. Det major Munthe visste, men få andra kände till, var att Ola Blytt-Olsen var född i Eriksberg utanför Borås den 5 maj 1921 och egentligen hette Allan Gustav Bertil Mann.

Image

Falskt ID-kort använt av Allan Mann i Norge.

En månad senare försvann Ola Blytt-Olsen och istället dök Allan Mann upp som volontär vid Livregementets grenadjärer (I 3) i Örebro. Allan klarade inte av påfrestningarna och den 8 maj 1942 frikallades han från militärtjänst under åberopande av krigsskadorna från Narvik.

Det kan tyckas att sex månaders militärtjänst inte är så mycket, men Allan Mann var redan en erfaren veteran med fyra krigsdekorationer. Då Finlands vinterkrig bröt ut hösten 1939 anmälde sig 18-åringe elektrikerlärlingen Allan såsom som krigsfrivillig. Han hade ingen militärutbildning, men var en vältränad idrottsman med flera mästerskapstitlar i brottning. Efter en tid som civilarbetare enrollerades han den 8 januari 1940 vid Svenska Frivilligkårens (SFK) 2.depåkompani som nr 8038 och avancerade en tid senare till ordonnans åt kapten Malcolm Murray.

Den 13 mars upphörde striderna i Finland, men det tog tid att avveckla SFK och först den 6 april kunde Allan ta tåget hem till Töreboda. När tyskarna den 9 april 1940 angrep Danmark och Norge beslöt sig Allan att engagera sig och den 11 april anmälde han sig till tjänst i Kongsvinger. Han placerades i ett kompani, som leddes av löjtnant Einar Gamst.

Med detta kompani stred Allan vid Skarnes den 14 april och Överström den 15 april. Sedan följde 50 mil av besvärliga återtågsstrider till Röros. Den 2 maj deltog han i den relativt omfattande striden vid Os, som pågick nio timmar och slutade med en odiskutabel norsk seger. Vid detta tillfälle räddade Allan den norske soldaten Holm Berger, som fått ett skott genom en lunga.

Redan den 3 maj upphörde emellertid striderna i södra Norge eftersom de brittiska hjälpstyrkorna drogs tillbaka. Allan och hans kamrater gick över gränsen till Sverige för att ta sig vidare till Nordnorge. Det skedde på Allans 19-årsdag den 5 maj 1940.

Det var 22 ”turister” som åkte med inlandsbanan till Gällivare, varefter de fortsatte med tåg till Rovaniemi. Sedan blev det en lång färd på lastbilsflak till norska Finmark, varefter färden fortsatte med båt till Gratangen, där Allan efter en resa på 14 dygn enrollerade sig i 2.bataljonen IR 15. Hans deltagande i striderna vid Narvik har redan skildrats ovan och det är dags att knyta an berättelsen till den tidpunkt då Allan just frikallats från svensk militärtjänst.

Till Shetlandsöarna

Allan blev nu på nytt Ole och återupptog sin verksamhet som SOE-kurir varvid han verkade inom Milorg distrikt D 11 i Oslo-området. Redan den 9 juni 1942 blev han med en fiskeskuta överförd till Shetlandsöarna för vidare befordran till Storbritannien. Som reskamrat under färden med ”Shetlandsbussen” hade Allan den sedermera legendariske översten Andrew Croft.

I Storbritannien tilldelades han A-commandot Royal Marines tillsammans med norrmannen Ruben Langmoe och deltog som nämnts i den katastrofala raiden mot Dieppe. Härefter verkade han fram till den 8 mars 1943 som SOE-agent i Norge.

Den 27 april 1943 inkallades Allan till Bohusläns regemente (I 17) i Uddevalla, men hans tjänstgöring där upphörde redan efter några dagar den 3 maj. Återigen tog han sig som Ole in i Norge och vidare till Skottland där han anmälde sig vid basen STS 26 Glenmore Lodge och No 1 Norwegian Independant Company (NORIC), mer känt som Kompani Linge. Sedan följde fyra veckors fallskärmsutbildning vid basen STS 51 utanför Ringway i Cheshire.

Fram till den 9 september 1944 följde uppdrag i Norge varvat med vidareutbildning och Allan avancerade till sergeant. Sammanlagt genomförde han 52 SOE-uppdrag i Norge.

SOE-agent i Finmark

Den 10 mars 1945 kom Allan till Sverige. Hans uppdrag var att såsom fänrik i norska armén anmäla sig för den norskfödde översten i US Airforce Bernt Balchen. Denne hade med de svenska myndigheternas goda minne organiserat en styrka som opererade från Kallax flygbas utanför Luleå och skulle sättas in i norska Finmark.

Vilken uppgift Allan hade i Finmark har inte gått att klarlägga annat än att han bedrev underrättelsetjänst och distribuerade vapen, men det uppges att han under tiden i detta område gjort två fallskärmshopp under stridsförhållanden. En kort tid i slutet av april var Allan instruktör vid den bataljon av svenska krigsfrivilliga – ”Norgebataljonen” – som sammandragits på Trossnäs i Värmland, men som aldrig behövdes sättas in till följd av Tysklands snabba sammanbrott. Sedan Tyskland kapitulerat tjänstgjorde Allan i Oslo-området fram till den 15 augusti 1945.

Allan genomgick 1945-1947 norska gymnastik- och idrottsskolan med sådan framgång att han omgående blev lärare vid skolan. Han befordrades 1949 till löjtnant. 1951 vann han norska militärmästerskapen i brottning. Samma år genomgick han utbildning vid 40 Commando Royal Marines i Storbritannien.

Image

Allan Mann (th) med Knut Haukelid, som sprängde tungvattenanläggningen i Rjukan.

Krigsskolan Karlberg

1952 anställdes Allan Mann på initiativ av sedermera ÖB Stig Synnergen som idrottslärare och närstridsinstruktör vid Karlberg varvid han delade sin tjänst mellan Krigsskolan (KS) och Gymnastik- och Idrottsskolan (GIS). I samband med detta förordnades Allan till värnpliktig kapten vid Älvsborgs regemente (I 15) i Borås.

Allan var emellertid fortfarande officer i norska arméns reserv och blev 1955 kapten vid Signalregementet i Lillehammer.

Allan kom att verka vid KS fram till sin pensionering 1984 och blev en legend för generationer av kadetter. Mindre känt är att han 1966 genomgick utbildning till attackdykare. 1967 utnämndes han till kapten i Södermanlands regementes (P 10) reserv.

Rörande privatlivet hade Allan gift sig med Mary Moen från Sarpsborg och de hade dottern Benedikte. Kuriöst nog hade Allan och Mary träffats i Töreboda och inte i Norge.

Image

Allan som lärare på Karlberg.

En solid personlighet

Allan mätte endast 170 centimeter, men hans kompakta kroppsbyggnad och hans personliga utstrålning gjorde att han uppfattades som större än så. En officer skrev i samband med Allans bortgång den 5 december 2005:

Jag minns Allan Mann som extremt fåordig och begränsad endast till sin nisch, där han i och för sig var överlägset kunnig. Döm om min förvåning när han vid en ledarskapsdiskussion för 20 år sedan kom med ett inlägg som röjde både god vidsynthet, reflexionsförmåga och formuleringskonst. Hans inlägg kom i slutet av diskussionen där han förut setat tyst och det kom mig att ändra uppfattning om honom; han ingav mig nu ännu större respekt än jag hade på grund av hans specialkunnande.

Allan Mann var sannolikt Sveriges högst dekorerade officer från andra världskriget. Av princip bar han endast de åtta utmärkelser han fått under krigsförhållanden och dessa var i den ordning han bar dem norska S:t Olavsmedaljen med ekgren (där ekgrenen betyder personlig stridsinsats), franska Légion d´Honneur, franska Croix de Guèrre med eklöv (vilket betydde att hans insatser omnämnts i arméorder), brittiska Military Medal, norska Deltagarmedaljen med diamant (vilket betydde tjänst såväl vid fronten 1940 som inom motståndsrörelsen eller utlandsstyrkorna), finska Vinterkrigsmedaljen med svärd (vilket betydde aktiv fronttjänst), brittiska 1939-45 Star och finska Lapplandskorset.

Image

Det kan kanske vara lämpligt att sluta denna berättelse med ett citat av Allan själv:

Har man varit med om kriget blir man ganska ödmjuk. Man glömmer inte att man bara var en av många som genomförde jobbet. Och att man hade tur som kom tillbaka.

 • Spännande läsning, välformulerad och med fakta som stämmer. Tack!
  Hälsningar Benedikte ( Allans dotter)

 • I simply want to tell you that I am just new to blogging and site-building and seriously savored you’re web page. Likely I’m going to bookmark your site . You definitely have beneficial stories. Many thanks for sharing your website.

 • We simply have to advise you the fact that I am certain inexperienced to having a blog and thoroughly liked your report. Very possible I am inclined to save your post post . You really have stunning article stuff. Acknowledge it for swapping with us your url write-up.

 • I really want to advise you which I am beginner to blog posting and really adored your work. Likely I am inclined to remember your web post . You literally have extraordinary article content. Admire it for expressing with us your blog document.

 • Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you However I am experiencing difficulty with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 • It’s actually almost unthinkable to see well-aware readers on this subject, still you seem like you be aware of exactly what you’re writing about! Cheers

 • We really have to notify you the fact that I’m really raw to writing and incredibly liked your information. Very possible I am inclined to bookmark your webpage post . You undoubtedly have fabulous article stuff. Get Pleasure From it for swapping with us your web write-up.

 • Pingback: xxx videos()

 • It’s near unattainable to see well-aware men or women on this area, then again you come across as like you realize exactly what you’re writing on! With Thanks

 • Pingback: Aluminum Product()

 • I merely have to advise you the fact that I’m just new to blogging and totally adored your report. Probably I am inclined to save your webpage post . You absolutely have fabulous article subject. Be Grateful For it for share-out with us your blog write-up.

 • It really is nearly impossible to find well-informed americans on this subject, unfortunately you come across as like you realize the things you’re revealing! With Thanks

 • You’ll find it mostly extremely difficult to find well-educated americans on this content, yet somehow you seem like you understand exactly what you’re raving about! Appreciation

 • I simply want to say I am very new to blogs and actually loved you’re blog site. Probably I’m going to bookmark your blog post . You really come with terrific posts. Thanks a bunch for revealing your webpage.

 • This is a topic that’s near to my heart… Thank you! Exactly where are your contact details though?

 • Pingback: China Purchase Agent()

 • Opinie zamieszczone na http://ogloszenia-lubelskie.pl

 • Pingback: cfd traden()

 • Someone necessarily help to make critically posts I might state. That is the first time I frequented your website page and so far? I amazed with the analysis you made to create this particular put up incredible. Excellent process

 • I’m extremely impressed together with your writing abilities as well as with the structure on your blog. Is this a paid topic or did you customize it your self? Anyway stay up the excellent high quality writing, it’s uncommon to see a nice weblog like this one nowadays..

 • Pingback: basement finishing project()

 • After looking at a few of the blog articles on your blog, I really appreciate your way of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site as well and let me know how you feel.

 • Passetoncode.fr est un site d’entraînement à l’examen du code de la route entièrement gratuit. Testez vous sur 40 questions dans les conditions réelles d’examen ou par séries de 20 questions sur un thème de votre choix. Vous apprenez à votre rythme et pouvez suivre votre progression grâce à des statistiques détaillées.

 • Pingback: sex on the first date()

 • Pingback: german chocolate cake()

 • Established in 1994 by the businessman Matteo Rigamonti as a service bureau for traditional printing, and transformed into an e-Commerce printing company in 2000. The new millennium marked a turning point for Pixartprinting who addresses the market with the web-to-print formula, thus modifying over the time a traditional workflow into a totally industrial one. At the time it was an innovative business model, implemented in a mature market, which has allowed, during the years, to achieve undisputed leadership in Italy, together with a plan to expand across the border

 • You need to take part in a contest for one of the highest quality sites on the net. I will recommend this website!

 • Il n’est donc pas utile de consulter les prévisions météo à plus long terme. Le relief de la Martinique influant beaucoup sur le climat, je vous conseil de consulter la météo avant vos déplacements. En effet, il est courant de noter un écart de température de 6 à 10 degrés entre les villages d’altitude et les côtes.

 • Somebody essentially lend a hand to make critically posts I might state. This is the very first time I frequented your web page and so far? I amazed with the analysis you made to create this actual publish amazing. Magnificent job

 • I’m not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 • Full Disclosure began in April 2012 when San Francisco comedian Eric Barry bought a mixer and some microphones, and launched the Full Disclosure sex podcast out of his bedroom, a series of intensely revealing interviews with adult performers, sexologists, celebrities, and others in the entertainment industry.

 • May I just say what a relief to discover somebody who actually knows what they are talking about on the net. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. More people really need to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular given that you surely possess the gift.

 • I really like looking through an article that will make men and women think. Also, many thanks for allowing for me to comment!

 • Pingback: portable quilting machine()

 • Just want to say your article is as astounding. The clarity in your post is just spectacular and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 • Somebody essentially lend a hand to make significantly posts I would state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the research you made to make this actual submit extraordinary. Excellent job

 • Good post. I’m going through a few of these issues as well..

 • Pingback: gizli ilimler()

 • This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 • Pingback: Quick weight loss for men()

 • Pour le moment, pouvoir pirater un compte Facebook reste totalement impossible sauf si vous avez les compétences nécessaires. Pour hacker un Facebook (le votre) il faut faire une requête de mot de passe Facebook oublié en répondant correctement aux questions que Facebook vous donne. Généralement Facebook va vous demander votre question secrète pour récupérer votre compte Facebook ou bien votre mobile personnel exemple 06 XX XX XX XX, bien sûr il faut mettre des données correctes sur votre compte car sinon Facebook ne pourra pas vous donner le mot de passe.

 • Picking Trouble-Free Advice From Seattle Tax Attorneys cartica038x7 Tax Attorney Seattle

 • Pingback: driver easy download()

 • Criteria In Chicago Long Distance Mover – A Closer Look at:^:- Long Distance Moving Companies in Chicago

 • Pingback: logo design()

 • How to change the preferences on a secondary Tumblr blog?

 • The Firefox updated tab comes up everytime i start firefox. What do i do to stop it?

 • Fast Systems Of Sacramento Tax Attorneys For 2014 cartica038x7 What Does A Tax Attorney Do Sacramento

 • Standards For Realistic Chicago Long Distance Mover Advice at:^:- Long Distance Moving Companies in Chicago

 • Land Development, Water Resources, Environmental, gold maps Site Permits, Site Plans, Hydrology, Wells, Civil Engineering, Rezoning, Paving, Grading and Drainage Plans, Flood Studies.PROJECTS INCLUDED:OFFICE BUILDINGS – WAREHOUSES – APARTMENTS – SUB-DIVISIONSRETAIL COMPLEXES – SHOPPING CENTERS – CHURCHESWATERRESOURCE STUDIES MAJOR HIGHWAYSDEEP WELL SYSTEMS – WATER AND SEWER FACILITIES – MAPPING

 • 194695 799777This is a great web page, could you be interested in doing an interview about just how you designed it? If so e-mail me! 877035

 • It’s actually almost not possible to find well-informed people on this issue, but you appear like you are familiar with whatever you’re indicating! With Thanks

 • Pingback: 3d Spieleentwickler()

 • Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 • It truly is practically unattainable to encounter well-educated women and men on this issue, nonetheless you appear like you understand those things you’re raving about! Cheers

 • Pingback: Homepage()

 • Land Development, Water Resources, Environmental, gold maps Site Permits, Site Plans, Hydrology, Wells, Civil Engineering, Rezoning, Paving, Grading and Drainage Plans, Flood Studies.PROJECTS INCLUDED:OFFICE BUILDINGS – WAREHOUSES – APARTMENTS – SUB-DIVISIONSRETAIL COMPLEXES – SHOPPING CENTERS – CHURCHESWATERRESOURCE STUDIES MAJOR HIGHWAYSDEEP WELL SYSTEMS – WATER AND SEWER FACILITIES – MAPPING

 • This is a great way to express your thoughts and we should all take advantage of your post in order to explain the matter much deeper! Many thanks for taking the time to research this for us.

 • I reckon something really interesting about your site so I saved to fav.

 • Pour le moment, pouvoir pirater un compte Facebook reste totalement impossible sauf si vous avez les compétences nécessaires. Pour hacker un Facebook (le votre) il faut faire une requête de mot de passe Facebook oublié en répondant correctement aux questions que Facebook vous donne. Généralement Facebook va vous demander votre question secrète pour récupérer votre compte Facebook ou bien votre mobile personnel exemple 06 XX XX XX XX, bien sûr il faut mettre des données correctes sur votre compte car sinon Facebook ne pourra pas vous donner le mot de passe.

 • It is actually mostly unthinkable to see well-qualified people on this issue, however , you seem like you realize the things that you’re posting on! Excellent

 • I do agree with all the concepts you’ve presented to your post. They’re really convincing and can definitely work. Still, the posts are very brief for novices. May you please prolong them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 • You’ll find it near unthinkable to encounter well-qualified americans on this area, yet somehow you seem like you comprehend what you’re revealing! Thank You

 • When I originally commented I clicked the ”Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Bless you!

 • This is a great way to express your thoughts and we should all take advantage of your post in order to explain the matter much deeper! Many thanks for taking the time to research this for us.

 • It can be mostly unthinkable to come across well-informed people on this theme, nevertheless you seem like you be aware of the things you’re writing on! Excellent