Fredens hav

Om det svenska flygvapnet och incidentberedskapen. Från 1979.