Stril i luftförsvaret

En film om Flygvapnets Stridslednings- och luftbevakningsverksamhet. Från 1983.