U 137 – Jägarförbandet

Invasionsförsvaret kunde göra ”insatser” och bibehålla numrär. varför kan inte Insatsförsvaret detta?