Svenska Kustjägare- Dokumentär

Dokumentär om de svenska kustjägarna, ifrån 1989-1990. Vi får följa kustjägarna från inryck till Muck vid Kungl Vaxholms kustartilleriregemente KA 1. Samma förband var Kapten och numera försvarsminister Karin Enström anställd vid.

  • nn

    Har för mig att det är inryckningsomg 1989 denna följer. Alltså inspelad runt decennieskiftet -90. Matriel tyder ju även på detta..liksom programledarens kläder..

  • riksregaliet

    Tack, helt rätt, jag ändrar