Efter dagens försvarsutskott – Mikael Jansson

Strax efter dagens möte i försvarsutskottet lyckades vi få en snabb intervju med Mikael Jansson, där han ger några kort svar om vad generallöjtnant Anders Silwer och övriga representanter från Försvarsmakten gav för information till utskottet.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=JFJG4jkIHSg]