Du har blivit Krigsmann- Ett livsverk förgäves och till föga nytta?

Här kan envar se varför jag är den jag blev. Jag trodde ju på regeringens propaganda.

//Stellan Bojerud

Du har blivit Krigsmann- Ett livsverk förgäves och till föga nytta?

Här kan envar se varför jag är den jag blev. Jag trodde ju på regeringens propaganda.

//Stellan Bojerud