Almedalsveckan 2013-del 1

Sverigedemokraterna deltog i flera seminarier under almedalsveckan 2013.I Försvarspolitisk Arena  deltog Mikael Jansson och Gustav Kasselstrand där den marina bloggaren Skipper ställde frågor gällande NATO. Mikael Jansson deltog även i försnack vid Säkerhetspolitisk sommartorg.  

 

  • Ante

    Återupprätta anrika Dalregementet så har ni min röst!