Alliansens tillämpar modell Cajander?

Image

Då det saknas 40 miljarder kr i alliansens investeringsbudget  för att genomföra IO 14 och flera alliansföreträdare fortsätter skönmåla nuvarande förd försvarspolitik,där hela Sverige ska försvars, kan man kanske fråga sig om man tagit inspiration från Finlands statsminister Aimo Kaarlo Cajander försvarspolitiska modell.

Modell Cajander

Under vinterkriget namngavs soldatuniformen (eller mera avsaknad av denna) efter Cajander. Denna uniform bestod av den stridandes egen klädsel, en kokard och ett bälte. I juni 1939 hade Cajander uttryckt sin förnöjdhet över att arméns anskaffningar (och kostnaderna) hade överförts till nästa år. Detta visade sig vara en grav felbedömning och ett stort men i det kommande kriget.

Han gladde sig över att armén inte hade föråldrad materiel i sina förråd – det var bättre med ingen materiel alls.