Gästinlägg: För folk och försvar!

Nedan följer ett gästinlägg från Sverigedemokratisk Ungdoms ordförande Gustav Kasselstrand 

Image

Som SDU-ordförande har jag ett stort ansvar för att kunna leda både mig själv och andra. Jag är övertygad om att militära erfarenheter är mycket nyttiga för den som vill utveckla både sin individuella och kollektiva förmåga även på ett civilt plan. 

Det är nu nästan sju år sedan jag ryckte in som 19-årig värnpliktig på stadsskyttekompaniet Livkompaniet på Livgardet.  Det var januari 2007 och jag fullgjorde sedan en elvamånaders värnpliktsutbildning som kom att ge mig erfarenheter för livet. Jag tillhörde den näst sista kullen som genomförde värnplikten innan den avskaffades till förmån för ett frivilligförsvar, men i praktiken var de allra flesta som var där frivilliga. Väldigt få av mina klasskamrater gjorde värnplikten och har idag ingen koppling alls till det militära. Jag ser det som en mycket illavarslande utveckling när merparten av nationens ungdomar, och därmed morgondagens vuxna, inte har någon militär erfarenhet och i allmänhet inte reflekterar över frågor om ens egen skyldighet att, om så krävs, försvara sitt land med vapen. Med rättigheter kommer också skyldigheter.

Samtidigt är jag mycket glad över att jag valde att ta steget in i det militära när de flesta andra såg det som hopplöst föråldrat, som ett år som går till spillo och helt enkelt fördröjer universitetsexamen med ett år vilket gör att man går miste om en årsinkomst. Jag tror tyvärr att det är ett tidstecken i Sverige; det individuella självförverkligandet mäts i pengar, uppoffringar som betalar sig på annat sätt ses som meningslöst. Icke-ekonomiska värden negligeras.

Värnplikten gav mycket 

Vad har jag då haft för utbyte av min värnplikt under 2007? Givetvis har jag erhållit de rent militära färdigheterna som varje soldat behöver, men det är så mycket mer än så. Pliktkänsla, förmågan att arbeta i grupp, förmågan att styra både sig själv och andra och vetskapen att man ibland behöver kämpa lite för att komma fram i mål. Utan denna medvetenhet blir det militära livet omöjligt; det civila livet svårt. Politiken är inte helt olik det militära i ett avseende: man träffar otroligt många människor som man annars inte hade träffat och som man kommer att samarbeta med. Erfarenheten att kunna arbeta i grupp även med vitt skilda människor är mycket nyttig och helt enkelt nödvändig om man ska bygga ett starkt ungdomsförbund. Man lär sig i det militära att människor både är lika och olika: lika i den mån att de måste lösa samma uppgift och arbetar gemensamt mot samma mål, olika i den mån att alla människor har sina egna styrkor och svagheter och att det inte behöver vara ett problem. Med rätt man på rätt plats kan våra olikheter komplettera varandra på ett sätt som gör oss mycket starka. Det handlar om att fokusera på människors styrkor.

Jag muckade den 30 november 2007 och lämnade då Livgardet tusentals erfarenheter rikare. Värnplikten var både en prövningens tid och en tid för mig att växa och mogna som människa. Det är min fasta övertygelse att min tid på Livgardet på ett ganska betydande sätt format mig som individ. Man märker ganska fort på människor i det civila om de har genomfört militär utbildning eller inte.  Man får helt enkelt lite mer ”skinn på näsan” om man lärt sig att arbeta under stress och ibland hård disciplin.

Mitt militära engagemang idag 

Sedan slutet av 2012 är jag soldat i Arlanda Insatskompani i Hemvärnet (Livgardesgruppen) vilket innebär att jag är skyldig att tjänstgöra åtta dagar per år, men med de frivilliga övningarna blir det omkring det dubbla. Det är ett vettigt alternativ för oss civila som inte vill förlora kontakten med det militära och dessutom kunna förvärva oss nya färdigheter som soldater. Under 2013 har jag genomfört en tvådagars vårövning i slutet av april, fyradagars krigsförbandsövning i maj, fyradagars ksp58-utbildning i september, fyradagars särskild förbandsövning i oktober samt en skjutövning en dag i november.

Mina erfarenheter från Hemvärnet är i största allmänhet positiva. Befälen är duktiga och pedagogiska. Flera av dem hade jag under min värnplikt på Livgardet. Den militära utbildningen håller hög kvalitet och för den som vill finns det goda möjligheter att förvärva färdigheter utöver det som ingår i standardtjänstgöringen. Det finns en mängd kurser att välja på. Jag valde själv att genomföra en fyradagarskurs i kulspruta 58 i höstas, vilket innebär att jag numera är ksp-skytt på kompaniet. Jag är utbildad på AK5, AK4, KSP90 och KSP58, men kan utan tvekan säga att KSP58 är det vapen jag helst skjuter. Nu när jag utbildat mig på vapnet och fått skjuta tusentals och åter tusentals skarpa skott med det vill jag aldrig gå tillbaka till en AK. Känslan att få ligga bakom en KSP58 är svåröverträffad!

Partipolitik? 

Mina partipolitiska sympatier har ingen haft något att invända mot – snarare tvärtom. Jag skyltar givetvis inte med det, då det inte finns någon anledning till det, men jag är helt öppen om någon frågar. Det är en bra sak med det militära, att man i uniform blir väldigt lika och ens yrke, politiska åsikter eller sociala bakgrund blir av mycket marginell betydelse. En soldat ska utföra sina uppgifter. Det finns säkert de som inte delar mina åsikter, men varför skulle de egentligen bry sig? Lika lite som jag bryr mig om deras politiska åsikter så länge de fullgör sina uppgifter som soldater, lika lite bryr de sig om mina. Min personliga erfarenhet från soldatnivå är således positiv – i själva verket tror jag att SD är det största partiet bland soldater.

Jag vet att Försvarsmakten inte fungerar så på högre nivå, men som tur är brukar värdegrundsarbete och andra von oben-attityder (läs: kampanjande mot politiska åsikter man inte gillar) inte få något större genomslag bland de det avser att påverka. De flesta soldater bryr sig inte det minsta om ”att se mångfald som en tillgång” som det står i värdegrundspolicyn och det finns ett kompakt motstånd mot kvotering, HBT-handläggare och andra nymodigheter. Oavsett vilken anledning som ligger bakom att människor söker sig till försvarsmakten så förstår alla att vår beredskap knappast förbättras av att ta fram mångfaldsplaner. Resultatfokus är fortfarande det som genomsyrar verksamheten i praktiken.

Obegripligt stänga ute SDU från den försvarspolitiska debatten 

Jag har i försvaret alltså aldrig stött på några problem som nationalist och invandringskritiker – där behandlas jag som en bland alla andra, både av soldater och officerare. Därför är det minst sagt ironiskt när Sveriges största försvarspolitiska organisation Folk och Försvar stoppar mig när jag vill ge mig in i den försvarspolitiska debatten. De gör det med hänvisning till att jag tillhör fel ungdomsförbund. Jag tror att jag har en hel del att tillföra i egenskap av ordförande för ett försvarsvänligt ungdomsförbund där jag även har egna erfarenheter från det militära. Vi är många i SDU som brinner för försvarsfrågor och som själva tjänstgör på olika sätt i grönkläder. Rädslan för oss är obegriplig. Med dagens svenska situation – folk utan försvar – är det väl mer angeläget än någonsin att friska fläktar kan svepa över försvarsdebatten!

Possunt nec posse videntur 

Jag är stolt över att vara livgardist. Idag är min ambition att framgent tjänstgöra på ett eller annat sätt i Försvarsmakten. Att jag har möjligheten att tjänstgöra som soldat några helger varje år innebär att jag bibehåller samt utvecklar viktiga kunskaper. Jag tror att det är viktigt att få ingå i sammanhang där kollektivet är större än individen. Det militära är ett sådant exempel. Att få åka iväg på fältövning i flera dagar och helt enkelt ”checka ut” från det civila är en befriande känsla och det ger en perspektiv när man sedan blir civil igen och återgår till arbete och politik. Livgardets motto är Possunt nec posse videntur vilket översätts de gör det till synes omöjliga. Det är ett motto som inspirerar mig och som påminner mig om att man kommer långt med rätt inställning och lite vinnarattityd. I slutändan kan man åstadkomma sådant som man själv – och andra! – inte trodde var möjligt. Det är något jag tar med mig i det civila i allmänhet och i politiken i synnerhet.

För folk och försvar!
Gustav Kasselstrand
Förbundsordförande, Sverigdemokratisk Ungdom

 • ST021

  ”Känslan att få ligga bakom en KSP58 är svåröverträffad!”

  Och så undrar du varför SDU stängs ute från debatten…

  Suck!

 • Isak

  Bra inlägg! Hoppas fler ungsvenskar ser betydelsen av ett starkt svenskt försvar och även engagerar sig.

 • officer

  Vad mig anbelanger klara jag mig bra utan politiker som företräder åsikter som står i direkt kontrast mot vad vi inom Försvarsmakten dagligen jobbar för, nämligen att alla behövs i FM, att alla är lika värda och att din hudfärg, etnicitet eller religion inte spelar någon roll (dvs mångfald!).

  • Du menar att man måste vara för den nuvarande invandringspolitiken för att få delta i försvarsdebatten?

  • R

   Klyschorna haglar. För att man motsätter sig världens mest liberala invandringspolitik är man rasist som vill utestänga folk på grund av deras hudfärg. Gå och lägg dig.

  • Kritisk

   Nu företräder ju SD assimilering och s.k. ”öppen svenskhet” och fäster inte vikt vid etnicitet. Vidare är FM en statlig myndighet varmed den grundlagstadgade åsikts- och yttrandefriheten inte kan avtalas bort. FM verkar vara en kras organisation som inte välkomnar folk med olika åsikter, mångfalden haltar.

 • Jan-Olov Holm

  Ytterst handlar vårt försvar om att försvara vår grundlag som våra medborgliga yttrande- och meddelandefriheter vårt territorium och våra medborgare.

  På vilket sätt bidrar Folk och Försvar här genom en selektiv tillämpning av tillåten meddelandefrihet och yttrandefrihet genom att uetstänga SDU?

  Jag är säker på att du kan bidra konstruktivt i försvarsdebatten det visar du här och det har du visat i almedalen också tex.

  Jag vägrar dömma människor efter partibok eller skuldbelägger människor i flock.

  Jan-Olov Holm

 • I simply want to tell you that I am just beginner to blogging and really liked your web blog. Very likely I’m going to bookmark your site . You really have perfect articles and reviews. Many thanks for sharing your website page.

 • It’s actually almost close to impossible to come across well-qualified viewers on this niche, then again you come across as like you realize exactly what you’re raving about! Gratitude

 • My Partner And I merely desire to reveal to you that I am fresh to putting up a blog and clearly valued your post. Very likely I am likely to save your web post . You definitely have memorable article content. Delight In it for giving out with us your web post.

 • It truly is almost impossible to come across well-qualified people on this content, regrettably you come across as like you fully understand which you’re writing about! Thanks

 • Might be nearly not possible to find well-advised men or women on this theme, but you seem like you are familiar with what exactly you’re writing on! Cheers

 • My Partner And I simply intend to inform you that I’m just inexperienced to wordpress blogging and really admired your write-up. Likely I am likely to remember your blog post . You seriously have superb article content. Delight In it for expressing with us your web page.

 • It truly is nearly unattainable to see well-advised men or women on this matter, nevertheless you come across as like you understand what exactly you’re talking about! Cheers

 • I really have to show you the fact that I am novice to putting up a blog and really cherished your information. Most likely I am going to store your article post . You simply have great article text. Love it for expressing with us your domain post.

 • It’s near impossible to come across well-updated women and men on this issue, however , you come across as like you be aware of what you’re revealing! Bless You

 • Might be almost unattainable to find well-educated women and men on this matter, regrettably you come across as like you understand the things you’re writing about! With Thanks

 • My Partner And I just intend to advise you the fact that I’m really new to online blogging and totally adored your work. Very likely I am likely to remember your web post . You seriously have fantastic article subject. Be Grateful For it for telling with us your domain article.

 • It truly is near close to impossible to find well-advised men and women on this area, then again you seem like you be aware of whatever you’re revealing! Many Thanks

 • It’s mostly extremely difficult to see well-advised men and women on this content, still, you seem like you know the things you’re talking about! Thanks

 • We merely need to reveal to you in which I’m really raw to wordpress blogging and pretty much liked your information. Very possible I am inclined to store your site post . You really have magnificent article reports. Like it for expressing with us your internet webpage.

 • I simply want to mention I am very new to blogs and actually enjoyed you’re blog site. Most likely I’m likely to bookmark your blog . You really have very good posts. Thanks a lot for revealing your web page.

 • Opinie znalezione na http://pozyczka-ogloszenia.pl

 • This excellent website definitely has all the information and facts I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 • I’m extremely inspired with your writing talents as neatly as with the format in your blog. Is that this a paid theme or did you customize it your self? Either way stay up the excellent quality writing, it is rare to look a nice blog like this one today..

 • Pingback: cfd traden()

 • Great web site you’ve got here.. It’s hard to find high-quality writing like yours nowadays. I really appreciate people like you! Take care!!

 • Pingback: framing a basement duct work()

 • The new millennium marked a turning point for Pixartprinting who addresses the market with the web-to-print formula, thus modifying over the time a traditional workflow into a totally industrial one. At the time it was an innovative business model, implemented in a mature market, which has allowed, during the years, to achieve undisputed leadership in Italy, together with a plan to expand across the border. An expansion project abroad was reinforced in 2011, when the property sold its 75% to Alcedo, Italian leader investment funds in capital growth.

 • Pingback: dating younger women()

 • Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 • Good information. Lucky me I ran across your site by chance (stumbleupon). I have book marked it for later!

 • Full Disclosure began in April 2012 when San Francisco comedian Eric Barry bought a mixer and some microphones, and launched the Full Disclosure sex podcast out of his bedroom, a series of intensely revealing interviews with adult performers, sexologists, celebrities, and others in the entertainment industry.

 • Le teck est un arbre tropical qui donne un bois à la fois très intéressant en terme de mobilier de part son aspect et son coté imputrescible et très contesté car souvent l’objet de trafic notamment de la part du régimes dictatorial de la Birmanie. Néanmoins, l’interdiction de sa coupe sauvage dans de nombreux pays et sa relative facilité de culture industrielle font que cet arbre retrouve une image de plus en plus positive.

 • Someone essentially assist to make severely articles I’d state. This is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to create this actual put up amazing. Great activity

 • Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 • I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 • Pingback: home quilting system()

 • The very next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me just as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, however I genuinely believed you’d have something interesting to say. All I hear is a bunch of crying about something that you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

 • Pingback: Real Estate Web Design()

 • Somebody essentially help to make critically posts I might state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish incredible. Fantastic process

 • Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 • There’s definately a lot to learn about this topic. I love all of the points you made.

 • Pingback: Electronics Stores()

 • Pingback: gizli ilimler()

 • Pingback: Body building()

 • Pour le moment, pouvoir pirater un compte Facebook reste totalement impossible sauf si vous avez les compétences nécessaires. Pour hacker un Facebook (le votre) il faut faire une requête de mot de passe Facebook oublié en répondant correctement aux questions que Facebook vous donne. Généralement Facebook va vous demander votre question secrète pour récupérer votre compte Facebook ou bien votre mobile personnel exemple 06 XX XX XX XX, bien sûr il faut mettre des données correctes sur votre compte car sinon Facebook ne pourra pas vous donner le mot de passe.

 • Pingback: driver easy()

 • Sensible Seattle Tax Attorney Programs cartica038x7 Tax Lawyer Recommendations Seattle

 • Pingback: Singapore web design company()

 • Critical Criteria Of Chicago Long Distance Mover – Updated at:^:- Long Distance Moving Companies in Chicago

 • We really intend to inform you you the fact that I’m just beginner to putting up a blog and pretty much loved your website. Very likely I am prone to bookmark your webpage post . You simply have outstanding article content. Acknowledge it for expressing with us your site write-up.

 • It really is almost close to impossible to see well-aware users on this subject, yet somehow you look like you know what exactly you’re revealing! Excellent

 • I wish to write articles based on the information collected through some copyright books. I won’t copy – paste the material but edit or modify it in such a way that the meaning remains the same. I would also give credit to the books and their authors. Am I breaking any copyright laws?.

 • Land Development, Water Resources, Environmental, gold maps Site Permits, Site Plans, Hydrology, Wells, Civil Engineering, Rezoning, Paving, Grading and Drainage Plans, Flood Studies.PROJECTS INCLUDED:OFFICE BUILDINGS – WAREHOUSES – APARTMENTS – SUB-DIVISIONSRETAIL COMPLEXES – SHOPPING CENTERS – CHURCHESWATERRESOURCE STUDIES MAJOR HIGHWAYSDEEP WELL SYSTEMS – WATER AND SEWER FACILITIES – MAPPING

 • I just intend to inform you the fact that I’m really beginner to blogging and absolutely adored your post. Most likely I am probably to save your post post . You simply have extraordinary article subject. Be Thankful For it for giving out with us your website information.

 • It certainly is near extremely difficult to encounter well-qualified parties on this theme, yet somehow you appear like you be aware of what exactly you’re writing about! Gratitude

 • Land Development, Water Resources, Environmental, gold maps Site Permits, Site Plans, Hydrology, Wells, Civil Engineering, Rezoning, Paving, Grading and Drainage Plans, Flood Studies.PROJECTS INCLUDED:OFFICE BUILDINGS – WAREHOUSES – APARTMENTS – SUB-DIVISIONSRETAIL COMPLEXES – SHOPPING CENTERS – CHURCHESWATERRESOURCE STUDIES MAJOR HIGHWAYSDEEP WELL SYSTEMS – WATER AND SEWER FACILITIES – MAPPING

 • Fast Systems Of Sacramento Tax Attorneys For 2014 cartica038x7 Tax Lawyer Recommendations Sacramento

 • Pingback: game entwicklung()

 • 998570 27081I like this weblog it is a master piece! Glad I discovered this on google. 339764

 • I dugg some of you post as I thought they were very helpful very useful

 • It is actually practically unattainable to see well-educated users on this issue, fortunately you look like you realize whatever you’re revealing! Excellent

 • Currently young children and can which the ssebnile an example may be here. Good article!

 • It really is nearly not possible to see well-aware readers on this theme, nevertheless you come across as like you understand which you’re raving about! With Thanks

 • Pour le moment, pouvoir pirater un compte Facebook reste totalement impossible sauf si vous avez les compétences nécessaires. Pour hacker un Facebook (le votre) il faut faire une requête de mot de passe Facebook oublié en répondant correctement aux questions que Facebook vous donne. Généralement Facebook va vous demander votre question secrète pour récupérer votre compte Facebook ou bien votre mobile personnel exemple 06 XX XX XX XX, bien sûr il faut mettre des données correctes sur votre compte car sinon Facebook ne pourra pas vous donner le mot de passe.

 • Pingback: Handuk Bordir()

 • Pingback: My Homepage()

 • It’s actually nearly unthinkable to come across well-updated people on this subject, and yet you come across as like you fully understand the things you’re raving about! Bless You

 • We simply desire to show you which I’m really beginner to wordpress blogging and incredibly valued your post. Probably I am prone to bookmark your webpage post . You certainly have wonderful article content. Love it for giving out with us your internet site document.

 • It’s near unthinkable to come across well-advised individuals on this theme, although you seem like you realize what you’re covering! Thanks

 • Trendy article it’s really. Good friend in my very own is almost certainly awaiting simply for the information.