Krisen i Ukraina kan få stora politiska och ekonomiska konsekvenser

 1. financial-crisis
  Utvecklingen i Ukraina handlar självfallet väldigt mycket om hurvida landet kommer delas och i vilken omfattning en eventuell militär konflikt kan tänkas ha. Det väldigt få pratat om är den akuta påverkan på ekonomi och politik den uppkomnasituationen kan tänkas ha samt hur de internationella relationerna förändras långsiktigt.Normalt brukar internationella kriser stärka sittande regimer då välj…are söker trygghet. Osäkra kort i politiken brukar också försvagas. När det handlar om väpnade konflikter i närområdet så stärks ofta de partier som ses som försvarsvänliga samtidigt som försvars- och säkerhetsfrågor får ökad betydelse. Sverige skulle detta kunna leda till att regeringen stärks, särskilt om man hanterar situationen bra. Historiskt hade jag sagt att Moderaterna hade tjänat på detta då de varit det försvarsvänliga partiet i Sverige. Idag har Modereraterna förlorat denna särställning pga sitt totala ointresse för just säkerhets- och försvarsfrågor. SD är idag det enda parti som föreslår en substansiell höjning av försvarsanslagen och kan på så sätt tjäna på att säkerhets- och försvarsfrågor hamnar i fokus. Ett problem som SD har är dock att detta inte är allmänt känt ute i befolkningen. En annan konsekvens av utvecklingen i Ukraina är sannolikt en stärkt opinion för ett svenskt NATO-medlemskap. Detta är bra för främst de borgerliga partierna. Det vore inte överaskande med nya utspel och omsvängningar i NATO-vänlig riktning den närmaste tiden. En växande NATO-vänlighet kan vara en bromsande faktor för SD när det gäller möjligheterna att utnyttja ett stärkt intresse för säkerhets- och försvarsfrågor eftersom många försvarsvänner också är NATO-vänner.
  Hur som haver så bådar detta för en mer spännande valrörelse i år än vad det verkade för någon vecka sedan. 2010 kom krisen i Grekland under senvåren och smulade sönder det stora rödgröna försprånget. Samma sak kan hända i år igen.

  På det ekonomiska området kan Ukrainakrisen också leda till en återgång till trygghet. Dollarn kommer sannolikt stärkas eftersom det i dagsläget är den enda globala reservvalutan. På samma sätt kommer sannolikt rubeln tappa rejält i värde. Små, okända och instabila valutor kommer antagligen också tappa i värde.
  Rent generellt kommer antagligen tillväxten i världsekonomin mattas av. Detta kommer i sådant fall främst drabba Ryssland och Europa. Särskilt allvarlig kommer denna utveckling bli om det blir ett fullskaligt krig i Ukraina och omfattande handelskrig mellan EU och Ryssland.
  En anan ekonomisk effekt är att små, okända eller osäkra branscher och börser antagligen kommer att tappa i värde då även investera kommer söka sig till trygghet. Detta gäller generellt, men kan ärskilt drabba investeringar i Ryssland. Kombinationen av fallande valuta, svag tillväxt, en eventuell ekonomisk bojkott samt risken för ryskt förstatligande av utländska tillgångar i Ryssland kan leda till en kollaps för värdet på många bolag i Ryssland.
  Prisutvecklingen på energi och råvaror är lite svårare att förutse. Normalt brukar oro och bromsad ekonomisk tillväxt leda till höjda guldpriser och sänkta priser på energi och råvaror. Nu försvåras situationen av att Ryssland är en väldigt stor energi- och råvaruexportör. Eventuellt kan ett bortfall av Ryssland från en stor del av världsmarknaden istället höja priserna. Guldpriset torde dock stiga vad som än händer.

  En av de mest akuta sakerna som kan påverka Europa vore om gasleveranserna från Ryssland till Europa skulle avbrytas. Det finns många scenarion hur detta skulle kunna ske; via krig, terrorism eller blockader. Skulle detta inträffa är risken stor för omfattande ekonomiska problem i särskilt Tyskland och Östeuropa. Eftersom Tyskland fungerat som Eurozonens starka motor under Eurokrisen kan detta få allvarliga konsekvenser för den ekonomiska återhämtningen i Europa och starta en tredje omgång av Eurokris. Skulle detta inträffa är frågan om Euron överlever och hur detta kan påverka EU:s framtid. Samtidigt kan det upplevda hotet från Ryssland svetsa samman de europeiska länderna.

  Vad gäller långsiktiga konsekvenser för de internationella relationerna så finns en stor risk för ett nytt kallt krig mellan väst och Ryssland. Skulle detta inträffa så drivs antagligen Ryssland i armarna på Kina. Den största vinnaren på detta blir självfallet Kina. Ett Ryssland isolerat från väst blir väldigt beroende av Kina. Både Kina och Ryssland kommer i så fall tillsammans bilda ett starkt maktblock där de kan flytta sitt militära fokus eftersom de får ryggen fri.
  En annan effekt blir en fortsatt undergrävning av FN:s roll i det internationella systemet. Säkerhetsrådet kommer återigen bli helt handlingsförlamat av de permanenta medlemmarnas veton.
  Samtidigt är vi återigen på väg tillbaka till en tid där internationella relationer präglas av traditionell geopolitik med väpnad aggression som ett viktigt verktyg. Ur rysk synvinkel är detta inte någon nyhet. De anser att USA agerat på detta vis i Kosovo, Afghanistan, Irak och Libyen. De anser det vara dubbelmoral när väst anklagar Ryssland för aggression när Ryssland bara agerar på samma sätt. Oavsett vad man själv anser vara rätt så är det alltid bra att vara medveten om alla sidors synsätt.

  Nu går utvecklingen väldigt fort så det går inte att säga hur allvarligt det kommer bli. Utvecklingen de kommande dagarna blir avgörande.

  //Mikael Valtersson- Säkerhetspolitisk analytiker. Ledamot av: Luftförsvarskommittén samt Sverigedemokraternas försvars och säkerhetspolitiska råd
 • I just want to mention I am just beginner to blogging and site-building and honestly loved this web blog. Very likely I’m going to bookmark your website . You actually come with perfect article content. Thanks a bunch for sharing with us your web site.