SD kritiserar neddragning av Kustbevakningen

hämta

I Sveriges Radio rapporteras idag att Kustbevakningen kraftigt kommer att tvingas banta personalstyrkan framöver. Sammanlagt har 123 personer varslats om uppsägning. I Karlskrona berör varslet hela 43 personer. Bakgrunden är att Kustbevakningen kommer att sakna 133 miljoner för att kunna upprätthålla nuvarande beredskap och övervakning.

Sverigedemokraterna ser allvarligt på att Kustbevakningen nu planerar att dra ned kraftigt på verksamheten. Frågorna om vår säkerhet som inbegriper både militär och civil säkerhet har
accentuerats den senare tiden efter händelser relaterade till den ryska
upprustningen. Exempel på detta är ökad rysk militär närvaro i Östersjöområdet.

Sverigedemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Jansson kommenterar:

– Det svenska försvarsanslaget ligger på 1,1 % av BNP. SD anser att det skulle behöva ligga på 2,0 % för att försvaret skulle kunna återuppbyggas till en önskvärd nivå.

– I december förra året kom en larmrapport från Kustbevakningen att de hade för lite medel för sin verksamhet. För att kunna fortsätta som tänkt skulle 133 miljoner kr behöva tillföras. Om inget tillskott gjordes skulle Kustbevakningens fartyg få ligga vid kaj, 150 tjänstemän skulle behöva sägas upp och 10 kuststationer läggas ned.

– Det är lovvärt att Kustbevakningen kom med ett tidigt larm och konsekvensbeskrivningar. Det är dystert dock att regeringen inte gjorde något för att lösa problemet. Varje gång regeringen Reinfeldt synas visar det sig, att den inte satsar tillräckligt på vår säkerhetspolitiska trygghet.

– I de flesta länder ingår Kustbevakningen i marinen. Sverigedemokraterna anser att Kustbevakningen ska flyttas över till Marinen och att verksamheten måste stärkas ekoniomiskt framöver. Vi kommer att återkomma innan valet med förslag på detaljerade anslag.