Almedalen 3: Sverigedemokraterna och säkerheten

Tisdagen var Sverigedemokraternas dag i Almedalen och det var under gårdagen som våra företrädare skulle utfrågas av de två försvarsinriktade organisationerna i Almedalen. Först ut var utfrågningen på Försvarspolitisk Arena, klockan 9 på morgonen.

Seminariet kan beskådas nedan:

På eftermiddagen följde sedan utfrågningen på Säkerhetspolitiskt sommartorg där Mikael Jansson utfrågades om vår syn på värnplikt och utlandsinsatser:

Självklart anser jag själv att Jansson gjorde en bra insats eftersom jag instämmer i budskapet, men försvarsbloggaren Skipper som också följde seminariet verkar inte heller vara helt missnöjd med hur det hela utföll.

En kommentar: det är inte helt enkelt med frågor som måste besvara med ja eller nej. Mikael Jansson fick frågan om han var för allmän värnplikt och svarade nej, vilket fick mig att haja till lite. Jag pratade med honom efteråt och han förklarade att han var för selektiv värnplikt.