Välkommet att Folkpartiet ansluter sig till värnpliktslinjen

01_13_6

Sverigedemokraterna välkomnar att nu även Folkpartiet ansluter sig till värnpliktslinjen. Denna linje har Sverigedemokraterna drivit hårt i riksdagen sedan riksdagsinträdet 2010.

Det finns flera skäl till en återinförd värnplikt men här och nu vill Sverigedemokraterna betona det som sades i samband med beslutet att lägga värnplikten i träda 2009. Då sades att värnplikten kunde återinföras om det säkerhetspolitiska läget försämrades eller att Försvarsmaktens personalförsörjningsbehov inte kunde tillgodoses. Båda dessa kriterier är tyvärr till fullo uppfyllda idag. På det säkerhetspolitiska området ser man detta genom Rysslands kraftiga upprustning och aggressiva utrikespolitik. När det gäller personalförsörjningen så åskådliggörs problemen genom den höga personalomsättningen och svårigheterna att fylla tjänsterna inom befintlig organisation.

Om Folkpartiets utspel är allvarligt menat så finns det nu en majoritet för återinförd värnplikt bestående av Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet. Förhoppningsvis kommer detta resultera i skarpa beslut i samband med försvarsbeslutet 2015. Sverigedemokraterna är öppna för förhandlingar med samtliga övriga partier i frågan kring återinförd värnplikt för att hitta konstruktiva lösningar som gynnar den svenska försvarsförmågan.

  • johan_edlund

    Folkpartiets ”värnplikt” är i själva verket inte någon värnplikt, utan är snarare en form av tjänstgörningsplikt för militärer i syfte att lösa problemet med de stora avhoppen. Personligen så tror jag dock att detta måste lösas med huvudsakligen andra medel. Socialdemokraternas värnplikt är inte heller någon värnplikt utan en mönstringsplikt. Kort sagt så tänker man hota svenska ungdomar med rättsliga påföljder bara för att få dem att göra ett besök hos Försvarsmakten, bara för att de sedan kan säga ”nej tack” och åka hem igen.
    Istället för att käbbla om värnplikt, ett system som var avsett att försörja Försvarsmakten med personal då personalbehovet var bra mycket större än idag i förhållande till årskullarna, så tycker jag att vi borde fråga Försvarsmaktens personal hur vi får dem att stanna.