Brommas upplösning-bostadsbristens lösning?

bromma-flygplats

Foto: SvD

Som många säkert läst idag och under valrörelsen vill delar av den sittande minoritetsregeringen lägga ned Bromma flygplats. En av de drivande i detta har varit Åsa Romson (Mp) -för närvarande vice statsminister.  En av de argument som lyfts har varit för att lösgöra mark till bostadsbyggande.  Att fler bostäder behövs och en ny politik på bostadsmarknaden behövs är självklart. Dock är frågan -är lösningen att frigöra mark genom att lägga ned flygplatser?  Svaret är givetvis nej. Detta verkar vara rena symbolpolitiska drivkrafter bakom. Utan att ha ett nytt höghastighetståg budgeterat eller för den delen implementerat för att kompensera de resenärer som flyger dagligen till och från Bromma är blott enfald.

Flygplatser har runtomkring landet ett stort värde. Inte bara för civil verksamhet utan även vid kriser som när ett civilt flygplan får ett tekniskt problem och kan då landa på närmaste flygfält. Eller vid dåligt väder. Andra städer runtomkring i vårt närområde har oftast fler flygplatser ett par mil från staden men även minst en flygplats i den omedelbara närheten av staden.

Åsa Romson (Mp) har även nämnt att hon vill avveckla Ärna flygplats i Uppsala. En flygplats som Försvarsmakten nu investerar i med 100 miljoner kr för tunga transporter-en flygplats där stridsflyg kan stationeras för att skydda huvudstaden. Men även Socialdemokraterna i Västerås vill göra om fd Kungl Västmanlands flygflottilj F 1 numera Stockholm-Västerås flygplats till bostäder.

Att sanera en flygplats är komplicerat och dyrt. Att ta ifrån Sveriges 6 största stad sin flygplats är enfaldigt. Sverigedemokraterna avser givetvis att avstyra detta och även här ser ett civilt och militärt nyttjande av flygplatsen. Flygplatsen finns kvar idag tack vare Sverigedemokraterna.

Detta är enbart käbbel då man inte verkar vara enig i regeringen innan man gör uttalanden och ens lagt en budget. Med det parlamentariska läget så blir det i princip omöjligt för regeringen att få igenom detta.  Sverigedemokraterna är ett flygvänligt parti-vi avser bygga nya flygfält och rusta upp flygplatser runtomkring landet.  Ärna flygplats avser vi bli Kungl Upplands Flygflottilj F 16 återigen.

 

 • Jonas

  Ordning och reda!
  F16 bör återuppstå snarast!

 • jan-olov holm

  De sunda förnuftets upplösning artikulerat av vice statsminister Romson.
  F16 bör uppstå och en 5:e JAS division med baskompani tilldelas dit och lv rb förband.
  Instämmer med Jonas.
  Västerås bör utnyttjas även som alternativ basering
  Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl