Krigspel: Militärkupp mot Stockholm

maxresdefault

 

Jag skriver detta enbart för att upplysa läsarna om hur värnlöst Sverige är idag. För 15 år sedan var ett sådant här scenario otänkbart. Då hade vi ännu tio bataljoner för att försvara Stockholm. Enligt plan skulle det 2014(nu 2023)  finnas sju manöverbataljoner – i hela Sverige!

Låt oss i all skämtsamhet göra ett krigsspel. Jag genomför en militärkupp med stöd av en bataljon (814 man) och intar Stockholm. Orderpunkten indelning, gruppering och uppgifter lyder:

Bataljonsstabskompaniet (utom spaningspluton och pansarvärnspluton). Försvarar motståndsnästen SLOTTET, LÅNGHOLMEN (granatkastarpluton) och SKEPPSHOLMEN (granatkastarpluton). Utgår:Spaningspluton till 1.pskkomp NORTULL 0000. Pansarvärnspluton till 3.pskkomp LÄRARHÖGSKOLAN 0000

1.pansarskyttekompaniet (jämte spaningspluton). Försvarar motståndslinje KARLBERG – NORRTULL – ROSLAGSTULL – ROPSTEN.Underställs: Spaningspluton NORRTULL 0000

2.pansarskyttekompaniet (jämte pionjärpluton). Försvarar motståndslinje DANVIKSTULL – SKANSTULL – HORNSTULL – LÅNGHOLMEN. Underställs: Pionjärpluton SKANSTULL 0000

3.pansarskyttekompaniet (jämte pansarvärnspluton). Försvarar motståndslinje  MARIEBERG – FREDHÄLL – TRANEBERGSBRO – KARLBERG. Underställs: Pansarvärnspluton LÄRARHÖGSKOLAN 0000

4.pansarskyttekompaniet. Bataljonsreserv. Utgångsgrupperas KUNGSTRÄDGÅRDEN – HUMLEGÅRDEN. Berett utföra motanfall enligt särskild plan (ej här).

5.Trosskompaniet (utom pionjärpluton). Försvarar motståndsnästen RIKSDAGEN och ROSENBAD. Utgår: Pionjärpluton till 2.pskkomp SKANSTULL 0000

Bataljonen har endast två granatkastarplutoner 12 cm m/41 D. Med de valda grupperingsplatserna och med 6 kilometers skottvidd täcker de hela Stockholm.

Vad gör ni då? Det finns inte militära styrkor i hela Sverige för att slå ner ett sådant uppror!

 

//Stellan Bojerud

 

 • Civila ska vara civila

  Brigad slår bataljon.

  Övriga FM har två brigader, ja minus en bataljon.

  Så, jo, resten av oss slår ned det här, dock torde detta bli en polis operation, som dock kommer behöva stöd av FM.

 • Riksregaliet

  Vilka brigader? Finns två brigadramar som skall vara klara bortom 2023 helt och hållet . Saknas materiel också. Detta scenario kan ske säg imorgon? Vad göra?

 • Amfbat

  Jag skulle tro att ett amfibieskyttekompani + understödspluton + 2 A-dykgrp skulle kunna ställa till ganska stora problem för i alla fall delar av din styrka. Med lite understöd av flottans glada gossar och förbekämpning med deras allmålspjäser mot GRK på SKEPPSHOLMEN och LÅNGHOLMEN skulle det hela bli ändå med effektivt utan större fara för allmänheten som antagligen inte befinner sig på öarna. A-dykgrp bör kunna ställa stora problem för understödsplutonerna med hjälp av förbekämpning från flottan. När de är ställda ur spel kan amfibieskyttekompaniet landstiga sträckan skeppshistoriska museet-djurgårdsbron via djurgårdskanalen vilken såvitt jag förstår är obevakad då den inte kan skyddas från DANVIKSTULL. Amfibiekompaniets understödspluton kan utgångsgruppera på DJURGÅRDEN för att understödja kompaniets anfall mot 1.pansarskyttekompaniet vilket är väl utdraget. Alternativt anfaller man bataljonsreserven.

  Jag inser att amfibiekompaniet kommer att nedkämpas förr eller senare om hela bataljonen omgrupperar för anfall, men utan understöd och i stadsmiljö med bara ett 4-1 förhållande i sin favör (om samtliga kompanier insätts för anfallet för att slå ett försvarande amfibiekompani försvarsgrupperat runt östermalm) kommer det ta tid och kosta på. Det bör ge tid för eventuella andra enheter att komma till undsättning.

  DOCK! Din poäng är naturligtvis sann. Det här scenariot är ju lätt bortplockat genom att spärra djurgårdskanalen på ett eller annat vis. Vi behöver ett MYCKET starkare försvar!

 • Markus

  tråkigt att inte Amfbat har fått något svar, hens kunskap är långt över ens egen. både roligt och intressant, hade varit intressant hur Stellan hade kontrat den.