Mikael Jansson:Utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan