Gästinlägg: FMV och synen på logistik åt Försvarsmakten

Foto: FMV

Foto: FMV

Nedan följer ett gästinlägg av Sergeant Michael Clarke och som till vardags arbetar med logistik i Försvarsmakten. 
 
Något som är otroligt demoraliserande för oss anställda soldater är när civil personal skall utföra våra arbeten istället för oss. Så är det inom logistiken. FMV (Försvarets materielverk) är den myndighet som bland annat har uppdraget att verkställa att logistiken upprätthålls inom försvarsmakten.
Myndigheten i sig lyder under försvarsdepartementet men är fristående från försvarsmakten, dock är det en nära partner.
Bara det att försvarsmakten är beroende av logistiksystem från en annan myndighet och alltså inte har egen kontroll över den delen är för mig helt obegriplig, vi soldater som arbetar med logistik gör det längst ut i kedjan, men vi gör det enbart när FMV själva inte kan lösa uppgiften, vilket de aldrig kan under våra övningar eller i ett skarpt krigsläge.
 Varför ska försvaret vara beroende en myndigheten som dels skapar en massa onödigt byråkratiskt arbete vilket direkt motverkar snabbhet och flexibilitet som modern krigföring bygger på och dels inte ens kan leva upp till alla krav som ställs?
Sverige kommer ett genomföra ett antal FN missioner i landet Mali i nordvästra Afrika inom den närmsta framtiden. Liksom i Sverige så är det FMV som skall sköta logistiken, liksom i Sverige frågar vi oss soldater vad vi egentligen behövs för när någon annan, med smalare kompetens, mindre nyttjande-möjligheter samt helt saknar militär kunskap och tänkande skall ha jobben istället för oss. I Mali kommer vi svenskar kunna ha en styrka på högst 250 personer, det inkluderar civil personal likväl som militär.
Det innebär te.x att keyloader-förarna från FMV som enbart kommer syssla med det kommer ta upp platser som vi soldater med bredare kompetens annars skulle kunna ha, det innebär också att vi soldater sätts utanför och blir prioriterade i sista hand igen. Hur stärker det vår vilja att jobba kvar i försvarsmakten?
Jag arbetar nära två personer som just nu sitter i den situationen, de skulle till Mali, men FMV tar deras platser så de får åka ner betydligt senare än oss andra, de funderar på fullaste allvar att säga upp sig.
Där kan vi mista minst 10års samlad soldatkompetens på befattningar som det redan är brist på i försvarsmakten, just på grund av att FMV tar deras jobb, är en egen myndighet, är prioriterad över våra logistiksoldater när det kommer till logistiken och det till trots att de besitter smalare och därför mindre kompetens i ett insatsområde.
//Sergeant Michael Clarke
 • Magnus Bjernevik

  När jag såg rubriken på detta inlägg så såg jag framför mig en diskussion om nackdelarna som den pågående ”Omstrukturering Försvarslogistik” för med sig för Försvarsmaktens operativa effekt. Istället visade det sig vara ett sammelsurium av felaktig information. Här försöker jag reda ut begreppen något.

  K-loader (inte keyloader) är en arbetsmaskin som används för att lasta och lossa militära (eller civila) transportflygplan som använder sig av det amerikanska systemet med 463L-paletter. Den som vill veta mer om detta kan med fördel läsa här: http://www.thinkdefence.co.uk/2014/11/military-pallets-boxes-containers-part-6-aircraft-pallets-containers/

  Exempel på flygplan som använder sig av 463L-systemet är vår egen Tp 84 Hercules och det större C-17.

  Precis som för andra fordon och maskiner som används av Försvarsmakten så krävs det utbildning för att använda sig av k-loadern. För att uppnå full behörighet, d v s få använda k-loadern mot flygplan, så är utbildningsgången följande:

  1. Grundläggande utbildning i hur man beter sig på en flygplats. Detta är dels en kortare formell utbildning, men framförallt praktik på respektive flygplats. Detta tar allt från en vecka till
  flera månader innan man kan anses färdig.

  2. Grundkurs k-loader. Här lär man sig handhavandet och övningskör med laster av olika typer, dock inte mot flygplan utan antingen mot en annan k-loader eller en övningsanordning. Detta
  tar cirka en vecka.

  3. Praktikskede. Här mängdtränar man med k-loadern, fortfarande mot övningsanordning. När det handlar om att lasta en container med kanske 10 cm tillgodo innan man slår i flygplansskrovet
  så gäller det att veta hur man hanterar reglagen utan misstag. Denna period rör sig om allt från veckor till månader, beroende på övrig verksamhet.

  4. Uppkörning. Här genomför man för första gången lastning och lossning mot riktiga flygplan. Först när detta är genomfört med godkänt resultat kan och får man använda k-loadern fullt ut.
  Detta tar ungefär en dag att genomföra.

  Som kan utläsas av ovanstående så är det inte bara att sätta sig i en k-loader och börja lasta/lossa flygplan, utan det handlar om månader av utbildning och övning innan man anses duglig nog.

  Vilka är det då som kör Försvarsmaktens k-loader? De allra flesta förarna återfinns på Flygterminalplutonen i Uppsala. Därutöver finns det förare på Transport- och Specialflygenheten (förbandet som flyger Tp 84) samt inom flygbasförbanden på de flygbaser där k-loader är utplacerade.

  Vad har då detta med k-loaderkörning i Mali att göra? Jo, från början var det bara tänkt att Försvarsmakten skulle ha egna k-loader i Mali under deployeringsstyrkans byggande av den camp som Mali 01 ska flytta in i. Mängden flygtransporter då bedömdes som så omfattande att man inte ville förlita sig på ”någon annan”, vilket man dock skulle göra under Mali 01 och
  framåt. Därför har ett par k-loader flyttats till Timbuktu och Bamako, där de bemannas av personal ur Flygterminalplutonen. Flygterminalplutonen är det förband som är avsett att ha expeditionär förmåga med bland annat k-loader, något som man även står i beredskap för att göra inom BG15. Personalen och maskinerna skulle då tas hem tillsammans med övriga delar av deployeringsstyrkan.

  Någon gång under hösten så ändrade man uppfattning beträffande behovet av k-loader i Mali. Man var inte längre villig att lita på ”någon annan”, utan ville behålla egen förmåga även under Mali 01 och framåt. Här var det dock någon som hade otur när de tänkte. Eftersom Mali 01-styrkan redan var rekryterad och man som vanligt har ont om personalrader, så tänkte man att
  utbildningsgången enligt punkt 1-4 ovan skulle kunna ersättas med en ”specialutbildning”
  på runt 3 dagar för några soldater ur underhållsplutonen i förbandet.

  Att detta inte är ett rimligt förfarande har framförts från olika instanser sedan första gången frågan dök upp, men av olika skäl så togs inte det slutliga beslutet om att Flygterminalplutonen ska fortsätta att bemanna k-loadern i Mali förrän i december.

  Så nej, det finns inga ”FMV-förare” som tränger ut soldater. Däremot finns det soldater med rätt kompetens för att framföra k-loader som nu med kort varsel skickas ner till Mali. Notera ”soldater”, det är ingen civil personal utan soldater precis som alla andra.

  Att det nu några soldater känner sig besvikna över att de inte kommer att åka när det var tänkt är bara att beklaga. Mest rätt när högre chef bestämde sig för att behålla k-loaderförmågan även efter deployeringsstyrkan hade självklart varit att utöka styrkan med det antal rader
  som krävs för att bemanna dessa.

  //Löjtnant Magnus Bjernevik

 • FSV

  ”när FMV själva inte kan lösa uppgiften, vilket de aldrig kan under våra övningar eller i ett skarpt krigsläge”
  Detta är ju rent humbug. Hoppas att ägaren till denna blogg lyfter gästinläggen över sandlådenivån fortsättningsvis.

 • FMV-FM mot samma mål

  Jag håller med Magnus om hans slutsats om ett sammelsurium av felaktig information i gästinlägget.

  Den personal som FMV kommer använda i Mali instatsen har många års erfarenhet (decenier) av insatser utomlands (Libanon, Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Tchad, Liberia, adeviken m.fl) och många är tidigare soldater eller officerare från försvarsmakten som nu jobbar på FMV eller konsultbolag som stödjer FMV. Så jag tycker det är löjeväckande att en nykläckt sergant som knappt har befäst sin duglighet än mindre har koll på FMV personalens gedigna CV uttalar sig plumt och nedsättande om oss som kommer göra allt för att förbandet på plats skall kunna verka och överleva.