Folk och försvar 2015

120115-Hogfjallshotell-acc0f9c0

 

Sedan förra inlägget skrevs har de två gisslansituationerna i Frankrike fått sin upplösning, ett antal människor mördades under de dagar detta pågick, och Frankrike och Världen är i chock och i sorg.

De vidriga terrordåden visar att terrorism fortfarande är något vi tyvärr måste ta med i beräkningen i vårt arbete för att skydda Sverige. Det gäller självklart även behovet att ta fram en tydlig strategi för att hantera de personer som rest ner/eller är på väg att resa ner till ex Syrien, för att slåss för terrororganisationer.

Utöver detta är läget i Ukraina mycket osäkert och utgången oviss. Slutligen konstaterar vi att nivån på antalet kränkningarna av Sverige, nu är den högsta sedan de kallaste dagarna av kalla kriget.

Således står vi inför en ännu mer osäker och svårbedömd säkerhetspolitisk situation, när rikskonferensen startar idag än vad vi gjorde för ett år sedan.

Det positiva för Sverige är att Reinfeldt/Borg med medarbetare Inte sitter kvar i Rosenbad , de kan därför inte fortsätta halvera vår försvarsmakt – och kalla det satsningar. När Reinfeldt nu avtackats har han hyllats oerhört. Något vi finner märkligt då han för oss försvarskunniga/intresserade mest kommer kommas ihåg som mannen som krossade de sista resterna av Sveriges försvarsförmåga, och oavsett händelserna i vårt närområde Vägrade inse att FM – ”särintresset” – var i akut behov av pengar och förändring. Inte ens i slutdebatten inför riksdagsvalet ville Reinfeldt inse att omvärlden hade förändrats negativt, han ville absolut inte se att militära hot dykt upp. Minns orden ”Försvar mot vadå?” Ibland har man nästan kunnat tro att de moderata försvarsföreträdarna kommer vakna upp ur sin dvala först när Lede Fi luftlandsätts på Helgeandsholmen…

Med Peter Hultqvist som ny försvarsminister verkar i alla fall den värstaskönmålningen vara över – även om vi inte glömmer  att det var under socialdemokratisk ledning som huvuddelen av Försvarsmakten monterades ner under 2000-talets första år.

I vår skall ett försvarsbeslut fattas i Sveriges riksdag, till grund för detta finns försvarsberedningens rapport – där dock 5(!) partier hade avvikande åsikter. Uppenbart är den rapporten ingen bra grund att bygga på.

Och MYCKET SÄMRE blir det när #nyaalliansen och dess 6 partier meddelat att de Inte kommer släppa in Sverigedemokraterna i diskussionerna kring detta – för Sverige – mycket viktiga beslut!

Fyra partier som trots den negativa säkerhetspolitiska utvecklingen under 2014,  hade samma nivå på anslagen till FM i sin höstbudget, som de föreslog i försvarsberedningen, detta är Icke förvånande då dessa partier under 8 år totalt nedprioriterat Försvarsmakten – någon enstaka ledamot har vid något tillfälle kommit med önskan om satsningar, eller krav på att behålla en musikkår före krigsförband… Men Inga pengar har lagts in i någon budget, vilket är det enda som räknas. Dessa fyra försvarsfientliga partier skall nu försöka hitta en lösning med ytterligare ett försvarsfientligt parti i form av miljöpartiet. ”Particocktailen” kryddas slutligen med sossarna. Dessa har varit beredda att tillföra x antal hundra miljoner jämfört med övriga fem partier, bra så, MEN. Läget är så illa – visar b l a riksrevisionens rapport från 2014 –att några hundratalet miljoner kronor kommer  inte kunna vända på utvecklingen. För det krävs tillskott i mångmiljardklassen!

Det är Inte alltid roligt att få rätt. Som vi i SD fått om att den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld de senaste åren, varit så illavarslande att stora ekonomiska tillskott måste tillföras FM för att denna skall kunna skydda Sverige! Detta har övriga partier inte velat lyssna på – trots att tecken Inte saknats! Och detta oansvariga agerande verkar fortgå – trots att vi – tyvärr – fick rätt, OCH Trots att Endast SD har en Klar, Genomtänkt och Finansierad plan för HUR FM skall stärkas och hur det civila försvaret skall kunna återuppstå!

Det är tydligt att Sverigedemokraterna är Sveriges enda försvarsvänliga parti!

Vi  hör hur en del av de partier som krossat Sveriges sista försvarsförmåga, nu desperat ropar efter NATO-medlemskap. NATO kräver dock 2% av BNP i försvarsanslag, dessutom tillkommer årsvis kostnader samt anpassningskostnader. ? Vart tas pengarna från? Är dessa partier dessutom beredda att skicka svenska soldater ut i anfallskrig mot – för oss – vänligt sinnade nationer, när ett annat -avlägset – medlemsland begär hjälp? Det hela känns som en ogenomtänkt, desperat handling för att slippa ta ansvar för det säkerhetspolitiska läge man satt landet i.

 

Följande  föreslår då vi i Sverigedemokraterna för att stärka vårt säkerhetspolitiska läge

1. Återinför värnplikt.

2. Tillför – genom lånefinansiering – 50Mdr kr för att stärka FM och civila försvaret

3. Höj försvarsanslagen till Minst 2% av Sveriges bnp.

4. Påbörja utveckling av en nordisk försvarsallians tillsammans med Finland.

Det kommer ta tid, kosta pengar och kräva vilja av oss. Men det är den enda framkomliga vägen för att Sverige skall komma ur den mycket dåliga säkerhetspolitiska sits som övriga partier satt Riket i!

  • Jed1498

    ”Sutligen konstaterar vi att nivån på antalet kränkningarna av Sverige, nu
    är den högsta sedan de kallaste dagarna av kalla kriget.”

    Snicksnack. Vad vi ser är en elitistisk kampanj att få med sverige i NATO. Det hela drivs av globalister, de vill sätta ännu mer press på Ryssland, och de inhemska globalisterna vill säkert ha skydd av globalisternas armeer mot den katastrofala situation som deras politik orsakat här i sverige.