SD:s nej till EU-utvidning innebär inte stöd för Putin

5171814028

Från SD Kuriren: 

NATO- och EU-lobbyn går varm i Sverige. Samma etablissemang, som ansvarar för systemkollapsen som Försvarsmakten drabbats av, anser nu att vi till följd av omvärldsläget måste gå med i NATO. Expressens ledare den 6 januari visar att tidningen tillhör dem som påverkats av NATO-lobbyn. Denna lobby visar total avsaknad av djupare förmåga till analys av omvärlden och olika staters folkrättsligt vidriga beteende. Enligt Expressen måste man gå med på alla utvidgningar av EU:s makt och allt byråkraterna föreslår i Bryssel, annars stödjer man Putin. Det är ett felaktigt och farligt resonemang som kan leda oss till att ta helt fel beslut.

EU är liberalernas och socialisternas stora projekt för att fjärma folket från inflytande. EU är en union där storbanker, byråkrater och lobbyister (storföretag) sätter agendan. Denna semi-auktoritära union har med olika medel tvingat två länder att tillsätta så kallade teknokratregeringar under den ekonomiska krisen. EU:s tidigare icke folkvalda ”president” Herman van Rompuy bekräftade denna odemokratiska unions ambitioner genom att 2012 göra följande uttalande: ”(…) landet behöver reformer, inte val”. Uttalandet kom efter att italienarna kritiserat den då sittande Bryssel-lojala teknokratregeringen.

Associationsavtalen med Östra grannskapet och Södra grannskapet är vi emot på grunder som inte rör Ryssland. Associationsavtalen är ett halvsteg till införlivning. Vi är överhuvudtaget emot att EU utvidgas geografiskt därför att det innebär ytterligare centralisering för att EU ska fungera. Vi vill tvärtom om att EU omvandlas till en mellanstatlig institution för mellanstatliga avtal.

Vår kritik till USA kommer inte heller sluta för att vi medvetet missförstås i enskilda artiklar. Drönarbombningar som skövlar tusentals oskyldigas liv, brott mot folkrätten gång på gång och det kaos som USA har bidragit till att skapa i Mellanöstern är saker Expressen tycker man ska undvika att kritisera. Varför? Svaret är enkelt. Liberala krafter i Sverige trycker på för ett svenskt medlemskap i NATO. Det är även fascinerande att samma etablissemang som bidragit till nedrustningen av vår försvarsförmåga använder detta som ett skäl till att gå med NATO. Oavsett om NATO-frågan eller naivitet har varit skälet till nedrustning är det en skrämmande utveckling. Särskilt som det fortfarande saknas satsningar från något annat parti än Sverigedemokraterna. Det finns de partier som vill framstå som försvarsvänliga men som i praktiken väljer att lägga pengarna på annat.

Sverigedemokraterna förespråkar en återställning av svensk försvarsförmåga genom att kraftigt tillskjuta medel till försvaret, en försvarsallians med Finland och utökat samarbete med övriga nordiska länder. Dessa åtgärder kommer sammantaget avskräcka från aggressioner och om en aggression mot all förmodan inträffar kommer vår uthållighet och förmåga att försvara oss vara tillräcklig för att förmå angriparen att avbryta sin insats. Små länder kan värja sig mot stormakter. Historien är full av dessa exempel. Sverige och Finland är vidare två länder med uttalad defensiv agenda. Vår utrikes- och säkerhetspolitik präglas av respekt för andra staters territoriella integritet och rätt till självbestämmande. En sådan försvarsallians bidrar till avspänning i vår region.

Sverigedemokraterna har gjort och gör realistiska omvärldsanalyser, vilket leder till att vi är det enda parti som budgeterar för högre försvarsanslag. Sverigedemokraterna kommer också till skillnad från det socialliberala etablissemanget kritisera alla som bryter mot folkrätten och demokratiska grundprinciper. Oavsett om det är EU, USA eller Ryssland. Sverigedemokraterna är också det enda parti som ser balanserat på säkerhetspolitiska frågor. Vi vill bidra till avspänning och stabilitet i vår region. Därför är försvarsallians med Finland det rimligaste alternativet.

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson

MIKAEL JANSSON (SD)
Försvarspolitisk talesperson

JEFF AHL (SD)
Ersättare försvars- och utrikesutskottet