Låg nivå på tillskott till FM och Oro i Europa

För två dagar sedan gjorde försvarsminister Peter Hultqvist ett utspel och förklarade att regeringen kommer föreslå en ökning av anslagen till försvarsmakten om 6,2 Mdr kronor. För den som bara lyssnade ”med ena örat” lät detta mycket bra, då försvarsmakten ”endast” begärt 4Mdr sek extra. Skillnaden mellan dessa siffror är dock avsevärd. Försvarsmaktens krav/önskemål gäller Per År, medans det regeringen är beredd att tillföra i form av 6,2Mdr sek, är den totala summan för 4(!) år.

Dessutom kunde det snabbt konstateras att det egentligen inte rörde sig om 6,2 Mdr sek, utan 4,2 Mdr efter att diverse ”ökade kostnader” dragits av. Hultqvist upplever trots detta att regeringen ”i stora drag är överens med försvarsmakten” och om nivån säger han också att  ”sen kommer det inte kanske nå fram i alla steg men det kommer att ske en hel del”.

För oss Sverigedemokrater kom detta bud som en stor besvikelse, Peter Hultqvist upplevde vi som tydlig redan under arbetet med försvarsberedningen, där han utryckte att de moderata anslagen till FM var otillräckliga. Den tonen och inställningen behöll han sedan under valrörelsen och även under hösten, då FM konstaterade att främmande makt kränkt vårt territorium under ytan.

När verkligheten kom ikapp honom och Socialdemokraterna, kunde han endast matcha FM behov om 16 Mdr för fyra år, med 4,2Mdr i tillskott, något som inte kommer räcka på långa vägar. Det motsvarar endast ca 20% av den totala summan som FM begärde, för att kunna leverera av riksdagen beställd organisation – en organisation som även fullt finansierad inte är tillräcklig för att kunna försvara Sverige.

Detta i ett läge då det pågår ett krig i Europa, och då osäkerheten är större än på mycket lång tid kring utvecklingen i vårt närområde. När detta skrivs pågår en intensiv diskussion om utvecklingen i Ryssland och Var Vladimir Putin är! Utan att fokusera på rykten, kan vi konstatera att osäkerheten kring detta är stor och så även oron runtom Europa och USA.

 

Sverige påminns gång efter annan om att en förändring av omvärldsläget snabbt kan ske, Och att den Svenska försvarsmakten idag har en alldeles för låg förmåga för att ge oss den trygghet och säkerhet som vi önskar i denna föränderliga värld.

 

Vad vill då vi Sverigedemokrater göra åt detta och för att öka vår trygghet och säkerhet?!

Jo. Vi vill:

-Att Staten omgående – genom Lån, tillför 50 Mdr sek till FM för att åtgärda brister och bygga förmåga, och för att påbörja återskapande av det civila försvaret

-Återinföra värnplikten, detta för att få upp volymen av soldater och sjömän

-Tillföra 24 Mdr sek extra kommande 4 år UTÖVER den summa som regeringen föreslår, detta för att Återta förlorad förmåga

 

Få saker är så viktiga och grundläggande för en nation som att kunna försvara sitt dess territorium. Vi Sverigedemokrater sträcker därför – ÅTER – ut en hand till övriga partier för att i dessa oroliga tider – tillsammans – ta ansvar för att skapa en försvarsförmåga värd namnet för Sverige.

Innan det är för sent.

 

 

 

 

 

About Tor