Kejsarinnans nygamla kläder..?!

 

 

 

För fem dagar sedan gick Socialdemokraterna ut och berättade vilka anslag de vill ge Försvarsmakten i vårens Försvarsbeslut. Som vi Sverigedemokrater då poängterade, och som också tagits upp i annan media, skiljde sig Sossarnas belopp kraftigt från det belopp Försvarsmakten begärt. Ett oroväckande och dåligt besked för Försvarsmakten och vår försvarsförmåga.

Idag gick så ”nya moderaterna” ut och gav sin inriktning. Anna Kinberg Batra var i intervju med SR mycket kritisk till det socialdemokratiska förslaget som hon ansåg för lågt,  hon vill skjuta till mer pengar än (S) till Försvarsmakten. Vid ytterligare försämring av omvärldsläget sade hon sig vara beredd att öppna plånboken än mer. Ytterligare en positiv sak var att hon inte en enda gång pratade om ”Ryssland och #frånlågnivå”. Bara det en stor förändring!

Så långt allt gott. Sedan började vi se detaljerna. Och där föll allt ihop. Igen. Ordvalet är nytt, men inställningen och nivån på anslag är ungefär densamma som innan. För låg. För ostrukturerad. Otillräcklig.

(M) vill tillföra 10,5Mdr sek för kommande fem år. Dock finns inget förslag om att slopa RB5, vilket innebär att ”tillförseln” inte blir 10,5Mdr, utan 8Mdr sek. Utöver detta tillkommer höjda anställningskostnader för unga anställda – vilket gör att ytterligare ca 1,8 Mdr försvinner. Kvar blir då 6,2Mdr. 

Försvarsmakten begär 20 Mdr sek för kommande fem år. (M) vill tillföra 6,2Mdr sek för samma period. Vi har tyvärr sett detta flera gånger tidigare, de gångerna satt moderaternas dock i regeringen. Men det är samma sak Nu som då. Otillräckliga tillskott som lanseras som ”satsningar” på Försvarsmakten. Att detta beteende fortsätter Är allvarligt Och problematiskt – inte minst för att den säkerhetspolitiska situationen idag är ännu sämre än under deras regeringstid, det är dessutom än värre att utvecklingen inte går i en positiv riktning.

De ”eventuella ännu större tillskotten” om upp till 4Mdr sek/år som Moderaterna pratar om (den nivå FM äskade om) Är man mycket vag om, såväl Vart pengarna skall tas från, som när/i vilken situation detta skall ske. Dessutom tar man upp frågan om Natoutredning igen. Vi konstaterar – likt många andra skribenter i denna fråga – att Ni moderater Inte behöver utreda den frågan, ni kan få svar av oss här och nu: Med era anslag har ni Inte råd att låta Sverige gå med i NATO. Enkel matematik.

Ingenting har alltså förändrats hos  Sossar eller moderater i frågan om Försvarsmaktens anslag. Trots en mycket oroväckande omvärldsutveckling och uppenbara brister hos Försvarsmakten, fortsätter de två partierna sin ”Törnrosasömn” samtidigt som man till Svenska folket säger något helt annat.

Ljuset i tunneln för såväl Sverige, Svensk försvarsförmåga som försvarsmakten syns dock; Sverigedemokraterna växer så det knakar och detta ger oss större möjligheter att få igenom våra förslag!

Och vi har – till skillnad från övriga 7-klövern, ett genomtänkt, omvärldsanpassat Och finansierat förslag för hur Sverige Åter skall få ett starkt försvar som är väl anpassat för att möta dagens och morgondagens hot och föränderliga omvärld!

About Tor