Socialdemokraterna gör troligen helt om med sin försvarsindustripolitik

Tidigare har EU varit luddiga med sin gemensamma försvars- och säkerhetspolicy. Försvarsminister Hultqvist har däremot varit tydlig på ministermötena med att försvar är en mellanstatlig fråga. Nu har EU-kommissionen formulerat konkreta förslag för ett EU-försvar likväl som en strategi för att styra och stödja försvarsindustrierna i medlemsländerna. Det märkliga med försvarsministerns hållning är att när nu EU blivit konkret i frågeställningen, så väljer ministern att bli otydlig. Riksdagen har ett antal EU-dokument på sitt bord och en subsidiaritetsprövning ska göras angående EU:s rätt att överstatligt kontrollera försvarsindustrin. I den artikel som försvarsministern och utrikesministern har i DN den 20 juni, är det omöjligt att läsa ut regeringens ställningstagande till EU-dokumenten.

För den som vill bedriva en trovärdig och ansvarsfull säkerhets- och försvarspolitik är det viktigt med tydlighet. Vill Socialdemokraterna att EU ska styra över svensk försvarsindustri?

Mikael Jansson, försvarspolitisk talesperson (SD)