Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Herr Talman!

Jag yrkar bifall till reservationen.

Signalspaning är Sveriges första försvarslinje.

I en värld med nya hotbilder som global terrorism, informationsteknologiska hot och icke konventionell krigföring är signalspaning något vi inte kan avstå.

Samtidigt innebär det att den personliga integriteten hotas på ett nytt sätt.

När Internet skapar frihet att söka och finna skapar också Internet och annan ny teknik en bakdörr där individen inte vet om han är privat eller iakttagen.

Försvarets signalspaning som söker i information som inte går från en svensk adress till en annan svensk adress är inte största källan till otrygghet i och för sig.

Det finns mycket missförstånd angående svenska försvarets signalspaning.

Större risk för svenska medborgares integritet är andra nationers signalspaning.

Internettrafiken mellan svenska adresser passerar ju regelmässigt andra länder, när ip-paketen inte känner några gränser.

Det är viktigt emellertid att även svenska försvarets signalspaning granskas på ett sätt som skapar medborgarnas förtroende.

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) vakar över att signalspaningen följer lagens intentioner.

Det är en viktig parlamentarisk kontroll.

Tyvärr är bara tre partier representerade i inspektionen.

Detta bör ändras så att varje parti får minst en ledamot.

Först på så vis kan förtroendet byggas så vi inte får en ny missvisande debatt som den förra FRA-debatten.

Det är viktigt att våra duktiga medarbetare vid FRA får känna vår tacksamhet för deras förnämliga arbete.

Försvarets signalspaning räddar liv.

Tack herr talman!

//Mikael Jansson

”Fosterlandet tackar Dig”-Minsprängningen av HMS Ulven

Image

Idag den 15 april 2013 är det exakt 70 år sedan ubåten av Drakenklassen HMS Ulven gick på en mina på västkusten och gick under med hela sin besättning. 33 man omkom. Det var och är fortfarande en av de värsta förlusterna för den svenska marinen under 1900-talet.

HMS Ulven ingick, tillsammans med sina systerfartyg HMS Gripen och HMS Draken, i Göteborgseskadern vars uppgift var att skydda västkusten. HMS Ulven byggdes på Karlskronavarvet och sjösattes 1930.

HMS Ulven kom att stationeras vid Marstrand, och deltog våren 1943 i en större övning. Redan på förmiddagen hade man förlorat kontakten med ubåten och man inledde snabbt ett sökande som kom att ta tre intensiva veckor och involvera mer än 1500 personer – en av de största räddningsinsatserna det dåtida Sverige hade skådat. Marinen fick stor hjälp av lokalbefolkningen och dess fiskebåtar i sökandet efter ubåten. Den 5 maj påträffades hon i Göteborgs norra skärgård på 52 meters djup, 100 meter innanför den svenska territorialvattengränsen. HMS Ulven var sprängd i förskeppet av en förankrad tysk mina och hade gått till botten med sådan kraft att den hade tryckt in hela förstäven i bergbotten.

Bärgningen inleddes omedelbart men det kom att dröja ända till den 2 augusti 1943 innan ubåten var helt bärgad och torrlagd och kvarlevorna efter de 33 omkomna sjömännen kunde tas om hand.  Vid bogseringen genom skärgården som gick mycket långsamt hälsade och hedrade öborna de omkomna genom en lång rad av flaggor på halv stång.

Image

HMS Ulven efter bärgning i torrdocka vid Eriksbergsvarvet

Riksmedia och det svenska folket följde räddningsoperationen och bärgningen med stort intresse och nyheten om förlisningen bidrog till en ytterligare påminnelse om krigets allvar och dess pris.

Av ubåtens 34 man starka besättning överlevde blott en person, ubåtskocken, som satt i arresten och ej var med ombord vid minsprängningen.

Den 4 augusti 1943 jordfästes de omkomna i en ceremoni ledd av marinpastor Uno Eklund på Nya varvet i Göteborg.  ”Fosterlandet tackar Dig” lydde inskriften på marinens kransar.

Image

Idag, 70 år senare, hölls en mycket värdig ceremoni ombord på ubåtsräddningsfartyget HMS Belos i Göteborg. Anhöriga och representanter för marinen m.fl. var inbjudna.

Minnet av HMS Ulven

Fiskerimuseet på Hönö har en permanent utställning som belyser denna händelse. Här finns flera fotografier samt en del bärgade föremål från HMS Ulven, även sjöhistoriska museumet har en mindre utställning med bl.a en metalldörr från ubåten, kraftigt skadad av trycket från explosionen.

Vila i frid, fosterlandet tackar er:

 • Kapten Eskil Gustav Hedelius,
 • löjtnant Lennart Westerlund,
 • flaggubåtsstyrman Vilhelm Jansson,
 • ubåtsstyrman Tage Malm,
 • flaggubåtsmaskinist Erik Lindgren,
 • fänrik Stig Liljegren,
 • ubåtsmaskinist John Olsson,
 • ubåtsmaskinist Nils Amboldt,
 • ubåtsmaskinist Gustav Roslund,
 • ubåtsmaskinist Arne Jönsson,
 • torpedmästare Sven Andersson,
 • furir Gösta Pettersson,
 • furir Stig Greko,
 • furir Bror Björkqvist,
 • furir Bengt Nicklasson,
 • furir Hjalmar Ekström,
 • furir Nils Hallberg,
 • furir Oskar Lindsjö,
 • furir Karl Nilsson,
 • furir Karl Bolander,
 • furir Sten Jansson,
 • sjöman Helge Larsson,
 • sjöman Karl Strömberg,
 • sjöman Ove Strömberg,
 • sjöman Erik Flodin,
 • sjöman Karl Löwenborg,
 • sjöman Karl Rydberg,
 • sjöman Ove Persson,
 • sjöman Karl Holm,
 • värnpliktig Alf Utbult,
 • värnpliktig Johan Andersson,
 • värnpliktig Karl Andersson och
 • värnpliktig Lars-Erik Tornberg.

Besök vid HMS Södermanland och HMS Belos

Image

I helgen ligger HMS Belos  och Ubåten HMS Södermanland förtöjda i Göteborg och även Försvarsmaktens medicinska centrum från Göteborg garnison var representerade. Mikael Jansson och lokala företrädare för SD Göteborg samtalade med sjömän och befäl om behoven, framtiden och övningar.  HMS Belos är ett fartyg i mycket fint skick och nog ett utav de fartyg som kommer tjänstgöra många år till i Kungl flottan.

HMS Södermanland är en ubåt som trots sin ålder efter remo är en modern och kapabel ubåt.  Denna och dess systerfartyg, HMS Östergötland skall ersättas av de två nya A 26 Ubåtarna.

Sverigedemokraterna fick givande  och bra samtal med FM personal och ett positivt bemötande. SD kommer göra studiebesök på både första ubåtsflottiljen och på Göteborgs garnison i år.

För Sverigedemokraterna är försvaret ett riksintresse, och marinen är en avgörande del i försvaret av Sverige. Vi skall ha en slagkraftig effektiv flotta varav vi budgeterar för anskaffning av både fler fartyg,ubåtar, vapensystem samt ökad personal och fredsbaser. SD org för marinen är slagkraftig då den även inkl återtagande av kustartilleriet i rörlig form och vi anser att tre KA brigader skall sättas upp.

Vi skall även värna svensk teknik och Sverige är ledande i ubåtsteknik och övrig undervattens teknik.

Kommer komma fler djupare inlägg av Kommendörkapten Bertil Malmberg om HMS Belos och våra svenska ubåtar.

Riksrevisionens rapport om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att, i syftet att öka uthålligheten vid komplexa och parallella förlopp, låta utreda behovet av redundans för personal inom marinen och flygvapnet med kritiska kompetenser.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den öppna redovisningen av bemanningen inom marinen och flygvapnet tydligare ska rapporteras riksdagen inkluderande vilken redundans som finns i bemanningen.

Motivering

Marinens fartyg och stridflygplanen är dyra materielsystem med hög militär effekt i krig och krislägen. Det är inte kostnadseffektivt att ha för lite personal placerade på dessa enheter och därigenom minska tillgängligheten. Marinens fartyg som exempel har bara en besättning och blir underutnyttjande. Enligt Riksrevisionen genererar marinens korvetter därför idag endast 20-30 % av den potential som finns av ett sjödygn i jämförelse med Kustbevakningen som genererar 70 %. Särskilt begränsande är om personal med kritisk kompetens inte dubbleras.

För den politiska bedömningen i riksdagen allmänt och i budgetarbetet särskilt är riktiga underlag viktiga. Bemanning och personaluthållighet för marinen och flygvapnet är viktiga nyckeldata för bedömning av försvarsmaktens verkliga förmåga. För att inte riksdagen ska fatta dåligt underbyggda beslut är det avgörande att bemanningsdata tydligt, relevant och kontinuerligt tillhandahålls av försvarsmakten och departementet. Den information som ges idag ger inte hela bilden.

Stockholm den 10 april 2013

//Mikael Jansson

Gästinlägg: FN-TJÄNST I SINAI-DEL 2

Nedan följer del 2 av gästinlägget av Riksdagsman Thoralf Alfsson (SD), ledamot i  Skatteutskottet om sin FN tjänst  under 1970-talet i Sinai. 

 Image

Camp Tre Kronor

Camp Tre Kronor var vår huvudcamp för bataljonen och eftersom den låg inom 1:a kompaniets bevakningsområde fick vi även tillbringa ca 3 veckor där. Det var både positiv och negativt att ligga på campen.

Närheten till markan och en stor matsal och andra serviceinrättningar var givetvis bra men samtidigt var det mycket trafik och besök till bataljonsledningen vilket innebar mycket jobb. Det var inte samma frihet som att ligga ute på en position och leva sitt eget liv.

Image

 

Notera vårt lilla husdjur som sitter på mitt ben. En liten kameleont som vi hade flera av inne i tälten eller barackerna. De fungerade som utmärkta flugfångare!

Sedan fanns det givetvis också flera mindre trevliga husdjur. Skorpioner var mycket vanliga och det kunde man alltid hittas om man gick på ”upptäcktsfärd”. Om jag inte minns fel var det några som blev stuckna av dessa otrevliga kryp.

Image

 

Skorpionspindel som såg mer otäck ut än den var farlig.

Vi hade också några vattenposter som vi bevakade där beduinerna som bodde i området kunde hämta vatten under dagtid. Oftast var det unga flickor som fick utföra dessa sysslor. 

Image

Beduinflicka med min hjälm och batong vid vattenposten.

Redan som relativt små fick de följa med sina större systrar och hämta vatten i dunkar. 10-12 åriga flickor bar 25 liters dunkar på huvudet vilket inte kan ha varit särskilt nyttigt för deras hals och nacke. Männen satt givetvis och rökte vattenpipa och spelade någon typ av brädspel mest hela dagarna medan kvinnorna och barnen skötte om vardagssysslorna.

Image

 

Svenskar, Indonesier och en Israel vid en position i södra Sinai.

Utbytet med övriga länders FN-styrkor var mycket begränsat. Vid ett tillfälle åkte vi ner till Röda havet och kom då till det område som Indonesien övervakade.

I öknen fanns det också en hel del spår från krigen mellan Israel och Egypten. Flera av de positioner vi bodde på hade också varit befästningar under krigen och det fanns dagboks liknande anteckningar från krigen vilka var mycket intressanta att läsa.

Image

 

Image

Givetvis hade vi ganska mycket ledig tid och så fort det fanns möjlighet åkte vi upp till Medelhavet för ett dopp.

Image

Här några av mina kamrater i min grupp vid en öde strand.

Från vänster är det Mattsson från Vingåker, Björklund från Limmared, Larsson från Johanneshov och Ohlsson från Södertälje. Ett roligt minne av Ohlsson är när han knäckte vår gruppchef fallskärmsjägaren Svensson från Ystad på ett fyspass vid utbildningen i Strängnäs. Svensson repade sig inte efter det nederlaget på hela FN-tiden utan hamnade så småningom på sjukhus i Israel med ”psykiska problem” 😉

Nu var vår grupp så lyckligt lottade så att vi fick även skötta bevakningen vid Position 550 under ett antal veckor. När man ser utsikten från bevakningstornet kan nog var och en förstå att det var eftertraktat att ligga på position 550.

Image

Position 550, även kallad badpositionen.

En sak som också var lika vackert varje dag var soluppgången och solnedgången. Jag tror att detta är en soluppgång vid position 553, om jag inte minns alldeles fel.

Image

 

 

// Thoralf Alfsson

Gästinlägg: FN-TJÄNST I SINAI-DEL 1

Nedan följer ett gästinlägg av Riksdagsman Thoralf Alfsson (SD), ledamot i  Skatteutskottet om sin FN tjänst  under 1970-talet i Sinai. 

Det var en del som tyckte att jag var tokig som ryckte in till FN-tjänstgöring direkt efter lumpen, 10 månader på I12 i Eksjö. Muck på fredagen och inryckning på måndagen i Strängnäs men jag ångrade aldrig en enda gång att jag tog chansen att göra FN-tjänst. Jag hade redan när jag började min värnplikt en FN-tjänstgöring som mål och därmed så kämpade jag också för att få tillräckligt bra betyg för att bli antagen, vilket jag också blev. Jag tjänstgjorde i bataljon 70M i Sinaiöknen från juni till december 1978.

Image

Här är kartan över Swedbatts område som gränsade till Egypten i väster och Medelhavet i norr. Jag tillhörde 1:a kompaniet och vår grupp roterade mellan olika camper och positioner/checkpoints.

Image

Camp Sinai.                                                                             Foto Thoralf Alfsson

När vi anlände till Sinai strax före midsommar placerades min grupp på Camp Sinai och det blev några ganska behagliga veckor. Fördelen med att ligga på campen var att det fanns matsal och en mäss. Vi gjorde våra bevakningspass och andra sysslor men sedan kunde man koppla av i mässen med en pilsner och diverse spel eller bara läsa en bok.

Image

 

 Jag läser av dagens temperatur, 43 grader i skuggan. 

Hettan var förstår ganska jobbig men ändå inte så farlig som man skulle kunna tro när man tittade på termometern. Luften var relativt torr vilket gjorde att värmen ändå inte var så pressande men man vistades inte i solen i onödan mitt på dagen. Kvällarna var däremot väldigt behagliga och nätterna var riktigt sköna då vi på campen hade stora tält som bostäder. Vi hade endast moskitnäten nerfällda på våra tält och vinden som drog genom tälten var bara varm och behaglig.

Image

Luftigt logement.                                             Foto Thoralf Alfsson

Livet uti på positionerna skiljde sig väldigt mycket ifrån livet på campen. Då fick vi ordna även med maten helt själva. Men i vår grupp erbjöd sig Larsson ganska tidigt att göra frukost och middag på kvällen i utbyte mot att slippa all bevakningstjänst vilket vi i gruppen köpte utan diskussioner. Larsson blev därmed lite som en mamma för oss. De positioner vår grupp var placerad vid var 550, 552, 553 och 555. 

Image

Position 553.                                                                            Foto Thoralf Alfsson

Position 553 var lite speciell då den även var en checkpoint för trafik in och ur FN-zonen. Därför var vi alltid två grupper på den positionen, då alltid minst 3st var i tjänst.

Image

Beduinkvinnor i sina typiska kläder.                  Foto Thoralf Alfsson

Under dagtid var det tillåtet för befolkningen som bodde inne i FN-zonen att passera genom checkpointen och det hände alltid saker och ting. Där lärde jag mig att det inte gick att lita på en enda människa, lögner var något man fick höra under varje pass när vi kontrollerade fordonen och vilka varor de transporterade in i FN-zonen.

Image

Egyptiska checkpointen.                            Foto Thoralf Alfsson

På den egyptiska sidan vid position 553 fanns också en egyptisk checkpoint och vi hade lite utbyte med dem ibland. Vi spelade fotboll mot dem vid några tillfällen på vägen mellan våra checkpoints. Det gällde bara arr vara lite försiktig så att fotbollen inte hamnade uti i minfälten som låg på andra sidan taggtrådsstängslen.

Image

Egypten – Sverige                                             Foto Thoralf Alfsson

Image

Jag själv i bevakningstornet på position 553.

// Thoralf Alfsson

 

 

 

Försvarskonferensen i Skövde

Image

Mellan den 20-21 mars i år genomfördes en konferens i Skövde där alla  politiska ungdomsförbund var inbjudna. Från Sverigedemokratisk ungdom deltog Joakim Isheden, förbundsekreterare och försvarspolitisk talesman för SDU.

Vad som sades och debatterades kan ni se här, bläddra bara ned till  stycket ”Ungdomspolitisk debatt”

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi från SD välkomnar dessa debatter och det bör diskuteras vitt och brett om en utav rikets absolut viktigaste uppgifter, försvaret av Sverige.

Dock tenderar det att bli rätt ytligt delvis pga att de skarpa frågorna sällan ställs och dels pga den sekretess som finns om man fördjupar sig inom vissa detaljer. Att försvarsdebatter dock har kommit upp på agendan , även för våra ungdomspolitiker är glädjande. Då de som växer upp nu är uppvuxna utan det hot som fanns från Sovjet och Warsawa pakten och kan få känslan att vi lever i en evig fred måste man vara tydlig och upplysa om de hot som finns idag och som kan komma att uppstå.

Lär av historien, för beslut som fattas i nuet är den förmåga vi har i framtiden!

Vindkraft i Hanöbukten

Image

Mikael Jansson deltog nyligen i en interpellation mot Anna-Karin Hatt (C) om vindkraftsverk påverkan  på flygvapnet där följande sades: 

anf.110 Mikael Jansson (SD):

Fru talman! Vindkraft är i Sverige en mycket tvivelaktig form för storskalig elproduktion, som min kollega Josef Fransson har framfört. När fördelar med att investera i vindkraft saknas är det desto mer viktigt att se kritiskt på nackdelarna. För vårt luftförsvar kan vindkraften sätta en käpp i hjulet. Jag har själv sett på flygspaningsradar hur vindkraft felaktigt kan tas för en flygande farkost. Särskilt allvarligt är det med Gripenplanens dopplerradar. Även dopplerradarn kan nämligen ta fel på ett vindkraftverk och tolka det som en fientlig helikopter. Ännu värre blir det om dopplerradarn för ett stridflygsplan i kolonn tolkar vindkraftverket som framförvarande plan i kolonnen. Försvarsmakten vill därför inte ha vindkraft närmare än fyra mil från sina tio militära flygplatser. Det låga antalet militära flygplatser vi har i dag beror på den kraftiga nedrustning som gjordes i seklets början när territorialförsvaret avskaffades. Det välfungerande Bas 90-systemet med ett större antal skyddade militära flygplatser och alternativa kortbanor i det reguljära vägnätet avskaffades då. Riksdagen har återtagit målet att svenskt territorium ska kunna försvaras med viss totalförmåga. Detta sammantaget med den enorma ryska upprustningen gör att det är troligt att vi åter måste börja skydda och sprida våra militära flygplatser för att ge vårt luftförsvar trovärdighet. Kan statsrådet se en utveckling där Försvarsmakten får peka ut fler områden i landet där vindkraft helt förbjuds i syfte att möjliggöra en uppbyggnad av flera militära flygplatser?

anf.111 Statsrådet Anna-Karin Hatt (C):

Fru talman! När det gäller riksintresset försvaret och riksintresset vindkraften har regeringen tydliggjort i budgetpropositionen att båda dessa intressen är viktiga. Det är viktigt att försvaret och vindkraften kan samsas och agera sida vid sida. Just därför har Försvarsmakten fått i uppdrag av regeringen att återkomma i vår och tydligt redogöra för vad man har gjort för att bli bättre på att informera om var det föreligger problem att ha vindkraft och försvar sida vid sida och var det inte föreligger problem och hur man kan bli bättre på att samverka med andra myndigheter. Försvarsmakten har också i uppdrag att komma in tidigare i processen. Som vindkraftsexploatör är det bra att tidigt få veta att hindren är så stora att man inte kan gå vidare med en etablering. Då kan man vända blicken någon annanstans. Ur svenskt intresse är det viktigt att vi ser till att vi kan komma i åtnjutande av de bästa vindlägen vi har så att vi steg för steg kan bygga ut detta starka förnybara ben i elproduktionen. Det är bra för konkurrenskraften, för försörjningstryggheten, för klimatet, för miljön och för elpriset, både för svenska konsumenter och för den svenska energiintensiva industrin.

//Mikael Jansson, ledamot i försvarsutskottet.

Nytt skolflygplan-ett akut behov

Image

I skuggan av den senaste välbehövliga försvarsdebatten finner man det snart akuta och helt avgörande beslutet om vilket skolflygplan som ska ersätta den gamla trotjänaren SK60 ( SAAB 105 ).  Det är fantastiskt hur länge detta skolflygplan har kunnat verka som en grundbult i Flygvapnets grundläggande flygutbildning. Den har uppgraderats och modifierats ett otal gånger men till slut står man vid vägs ende – och där står vi nu. Kring 2020 måste vi ha en värdig och kompetent uppföljare färdig att tas i aktiv tjänst. Att detta är så viktigt och inte längre kan bortses ifrån är mycket enkelt, Sverige behöver en ordentlig upprustning både personellt och materiellt för att uppfattas som trovärdigt i sin ambition att värna rikets suveränitet i orostider och olika grader av konflikter. Centralt för detta är ett modernt och stridsdugligt Flygvapen och för det krävs naturligtvis skolflygplan som kan användas i utbildning för våra blivande stridspiloter inför den kommande vidareutbildningen och tjänstgöringen på Gripen-förband.

Den första frågan som behöver besvaras är om Sverige ska satsa på ett eget alternativ ,ett fpl utvecklat av SAAB tillsammans med andra kompetenta företagsgrupper  inom landet ungefär som ”industrigrupp JAS” var upplagt. Men att ta fram ett helt nytt fpl i en så pass liten serie som behövs är inte problemfritt.  Kostnaden per individ blir förmodligen väldigt högt men det bör i alla fall utredas. Fler länder kommer i framtiden behöva förnya sin flotta av skolflygplan vilket inte utesluter att ett eget utvecklat skfpl kan gå på export. En annan väg att gå är att flera länder och Flygvapen går samman i en gemensam beställning och även här kan SAAB tillsammans med andra internationella flygplansutvecklare gå samman i någon form av konsortier. Ett ytterligare alternativ är att man utgår från ett befintligt lämpligt plan och modifierar det efter våra krav och behov och licenstillverkar i Sverige. Fördelen med att tillverka ett skfpl inom landet är givetvis ett större oberoende både i freds- och konflikttider. Att det dessutom är arbetsmarknadspolitiskt gynnsamt och säkerligen ger spin-off effekter i samhället är ytterligare ett mervärde.

Om vi däremot avstår från att egentillverka, antingen helt på egenhand eller i någon form av samarbete, återstår då att upphandla ett befintligt skolflygplan på den övriga internationella marknaden. Oavsett vilken väg Sverige så småningom väljer är det av yttersta vikt att ta del av vad försvarsmakten i allmänhet och Flygvapnet i synnerhet anses behöva för att långsiktigt kunna tillgodose behovet av ett skolflygplan för den militära flygutbildningen. Viktigt borde även vara att detta skfpl även besitter en multi-roll funktion, dvs inte enbart är tänkt att användas i utbildningssyfte. Önskvärt är därför att planet bör kunna beväpnas med exempelvis både robot, raketer och akan mm. SK 60 har under sin era kunnat användas för både spaning, sambandsflyg, väderflygning och lätt attack. Det har även använts i incidentberedskapen vid snabbt läge vilket jag själv har varit med om. Nästa generation av skfpl bör även detta således ha dessa egenskaper.

Sverigedemokraterna är ett parti som i allra högsta grad tar försvaret av Sverige på största allvar och lägger därför en ansvarsfull budget som ger försvaret rimliga medel för att vi framgent ska kunna hävda vårt oberoende och suveränitet. Med detta för ögonen kommer vi lyssna på samtliga berörda parter inom försvaret men även på vad SAAB har att tillföra. Vi kommer även nyttja riksdagens utredningstjänst ( RUT ) för att få de svar som behövs. Att här och nu fastslå vilken ersättare till SK 60 det ska bli är oseriöst. Att däremot aktivt ta del i denna fråga och arbeta fram ett trovärdigt förslag både ur militär synpunkt som ekonomisk är att ta ansvar för Sverige och dess försvarsförmåga. Det är ett löfte.

En artikel som denna där behovet av skolflygplan tas upp kan inte frångå det faktum att även Gripen next-generation borde tillverkas i en 2-sits version. Bättre flygutbildning och betydligt större möjligheter att exportera Gripen är två självklara skäl till detta.

//Micael Foghagen 

Gästinlägg: Why India is the largest importer of weapons from Sweden?

Image

Mrutyuanjai Mishra har en europeisk magister i mänskliga rättigheter och demokrati och är styrelsemedlem i danska Trykkefrihedsselskabet. Han är flitig krönikör i dansk media, bl a Jyllandsposten samt även i ”Den Korte Avis”. Han är kommentator i dansk TV där han kommenterar internationella frågor rörande Asien. 

Why India is the largest importer of weapons from Sweden?

During the period from 2001 till 2010, United States of America and Russia remained the two largest weapons exporting countries. During the same period that is from 2001 till 2010, China and India were the two largest importers of conventional weapons. China is in fact, slowing emerging as a weapon producing country while India still primarily imports its conventional weapons from other countries. India´s biggest import is from Russia but India purchases significant amount of weapons from Sweden as well. During the period from 2007 till 2011, India purchased 80% of sophisticated weapons from Russia. During the same period from 2007 till 2011, China imported nearly just half of what India purchased but again most its exports came as well from Russia.

Swedish weapon export fell by 30% in 2012, compared with 2011. A slight decline, but India emerged as the biggest purchaser of weapons from Sweden while Saudi Arabien turned out to be on second place. India is increasingly in fact replacing China now as the largest purchaser of weapons, accounting for almost a tenth of weapons purchased in entire world. Therefore the big question is why India going around buying so many weapons?

The answer to the above question lies in the geo-political reality that India finds itself. Up in the northern front, India has China an emerging economic and military power as its neighbour, that imports less weapons simply because it is able to produce more weapons. China is getting increasingly belligerent and making demands on terrotories from Japan, Korea, India and almost all of its neighbours. In the specific case of India, China regards Tibet and Arunachal pradesh as parts of larger China. In several maps drawn in China, Arunachal Pradesh does not feature as one of the states of India, even though Arunachal Pradesh has been an intrinsic part of India since India´s birth as a nation.

On the western front, India is confronted by the presence of Pakistan which is getting increasingly militarised. Pakistan is the in fact the fastest growing nuclear weapons state. Pakistan may be poor but it has still not stopped producing nuclear weapons and in fact seems to possess more nuclear warheads then India despite the fact that it is smaller in size and population compared to India. Pakistan relatively also uses much more amount of its annual budget on defence then India.

But the worst cause of distress and anxiety on defence front comes from the fact that Pakistan is on the verge of a civil war. Civil war, between the dominant sunnis and shias resulting in one of the worst sectarian violence, since Pakistans inception as a nation, could easily spill over into India. India shares a approximately 2,900 km border with Pakistan, making it a daunting task to guard its borders from infiltrations and attempts at terrorism. In case of civil war, India might also experience a huge refugee influx.

India has in its recent past experienced that a large number of islamic terrorists trained and groomed in Pakistan are sent either by boat, road or foot into Indian territory to inflict maximum damage to property and life. Therefore there is a political consensus to prioritize defence very high in india. Since India has not been able to develop its indigeneous market and production of weapons domestically, i.e, within India, it has no other option then to purchase weapons from abroad.

Co-operation between India and Sweden are at its best at the moment, and if there are no corruption scandals involved, India will keep buying more weapons from Sweden. And as long as the whole region remains destabilized and with the pull out of american troops from Afghanistan in 2014, one can easily forecast that India´s defence budget will not decrease in the near future.

// Mrutyuanjai Mishra