Svar till Mattias Lagerqvist brev

jansson

Nedan följer Sverigedemokraternas svar på Mattias Lagerqvist öppna brev som publicerades igår på bloggen http://wisemanswisdoms.blogspot.se -svaret återfinns även på Wisemans blogg 

Hej Mattias!

Till att börja med vill jag Tacka för ditt brev! Jag uppskattar det och inte minst ditt engagemang i denna för Sverige väldigt viktiga fråga. Det är alltid positivt att få ta del av synpunkter från er som arbetar inom försvarsmakten – det tillför ett mycket viktigt perspektiv – inte minst för mig som försvarspolitiker.

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i omvärlden ser även vi i SD som oroande, ända sedan kriget i Georgien har det varit uppenbart att vi behöver förändra inriktningen för försvarsmakten och öka dess anslag.

Under det senaste året har jag tillsammans med såväl ledamöter från Sverigedemokraternas försvars och säkerhetspolitiska råd, som försvarsutskottet, besökt ett antal förband runtom i Sverige.

En stark vilja att lösa tilldelade uppgifter och en professionell inställning har mött mig och oss på samtliga förband. Dessvärre har även önskemålen varit desamma på de olika förbanden; de anser sig ha för lite pengar för övning, för lite ammunition, de har utrustning som behöver ersättas osv osv.

Så Ja, Jag delar helt din syn och din oro över de brister inom materielsidan som du tar upp, bristen på modernt luftvärn, ny ubåtsjaktmateriel och en fungerande reparations/logistikkedja är – som du själv är inne på – minst lika allvarlig.

Jag tänker inte fokusera på vad ”de andra” gör eller inte gör, utan istället lägga fokus på Vad Vi Inom Sverigedemokraterna Vill göra inom försvarspolitiken;

*Till att börja med har vi varit och är Vi tydliga med att vi önskar en bred överenskommelse i denna fråga – vi sträcker därför ut vår hand till samtliga övriga partier för att Snarast lösa detta! Läget är allvarligt så vi har inte tid att jaga politiska poäng!

*För att lösa behoven för den s.k ”Bottenplattan”, vill vi Här och Nu, och genom lånefinansiering, Direkt tillföra 50 Mdr sek till Försvarsmakten. Genom detta kan grundläggande brister åtgärdas, övningsverksamheten ökas rejält och viktig materiel ersättas.

Del av summan skall gå till MSB för att snabbutreda och därefter snabbt bygga upp ett civilt försvar igen.

*Vi vill återinföra värnplikten, genom detta kan vi öka volymen soldater och sjömän, samtidigt som vi har råd att öva mer. Tanken är inte att återgå till den ”gamla modellen” helt, utan mer gå mot den modell Norge använder, där det finns värnpliktiga men även viss mängd heltidsanställda soldater/sjömän inom nyckelfunktioner.

*Utöver ovan nämnda 50 Mdr, vill Vi tillföra 24Mdr sek för de kommande fyra åren, därefter ökande – målet är en anslagsnivå motsvarande Minst 2,5% av Sveriges BNP senast år 2025.

*Kort innebär vår organisation Att:

200 st JAS 39 Gripen E/F har införskaffats.

Långräckviddigt luftvärn (ex Aster 30) inköps i erforderlig mängd till Flygvapnet.

10 stridsflygdivisioner agerar från fem flygflottiljer.

Flottan består av minst 8 ubåtar och 16 ytstridsfartyg

5 amfibiebrigader finns krigsplacerade

Armén har fått större volym och baseras på 7 armébrigader.

Ett stående försvar av Gotland har upprättats (en brigad).

Hemvärnet har fått mer materiel och utökats.

Civilförsvaret har återinförts.

En försvarsallians med Finland har bildats

Får vi igenom våra förslag, är Hela vår organisation utbildad, sjösatt och utrustad senast år 2025.

Jag kan lova dig Mattias, att jag och mitt parti till fullo insett hur läget är i Försvarsmakten, men också förstått hur allvarligt det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde blivit.

P g a detta kommer Vi att kämpa hårt för kraftigt ökade anslag till Försvarsmakten, så att en försvarsförmåga värd namnet Åter kan återupprättas innan det är för sent!

Med vänlig hälsning

Mikael Jansson (SD)

Ledamot Försvarsutskottet

Gruppledare för Sverigedemokraternas ledamöter i försvarsutskottet

Kejsarinnans nygamla kläder..?!

 

 

 

För fem dagar sedan gick Socialdemokraterna ut och berättade vilka anslag de vill ge Försvarsmakten i vårens Försvarsbeslut. Som vi Sverigedemokrater då poängterade, och som också tagits upp i annan media, skiljde sig Sossarnas belopp kraftigt från det belopp Försvarsmakten begärt. Ett oroväckande och dåligt besked för Försvarsmakten och vår försvarsförmåga.

Idag gick så ”nya moderaterna” ut och gav sin inriktning. Anna Kinberg Batra var i intervju med SR mycket kritisk till det socialdemokratiska förslaget som hon ansåg för lågt,  hon vill skjuta till mer pengar än (S) till Försvarsmakten. Vid ytterligare försämring av omvärldsläget sade hon sig vara beredd att öppna plånboken än mer. Ytterligare en positiv sak var att hon inte en enda gång pratade om ”Ryssland och #frånlågnivå”. Bara det en stor förändring!

Så långt allt gott. Sedan började vi se detaljerna. Och där föll allt ihop. Igen. Ordvalet är nytt, men inställningen och nivån på anslag är ungefär densamma som innan. För låg. För ostrukturerad. Otillräcklig.

(M) vill tillföra 10,5Mdr sek för kommande fem år. Dock finns inget förslag om att slopa RB5, vilket innebär att ”tillförseln” inte blir 10,5Mdr, utan 8Mdr sek. Utöver detta tillkommer höjda anställningskostnader för unga anställda – vilket gör att ytterligare ca 1,8 Mdr försvinner. Kvar blir då 6,2Mdr. 

Försvarsmakten begär 20 Mdr sek för kommande fem år. (M) vill tillföra 6,2Mdr sek för samma period. Vi har tyvärr sett detta flera gånger tidigare, de gångerna satt moderaternas dock i regeringen. Men det är samma sak Nu som då. Otillräckliga tillskott som lanseras som ”satsningar” på Försvarsmakten. Att detta beteende fortsätter Är allvarligt Och problematiskt – inte minst för att den säkerhetspolitiska situationen idag är ännu sämre än under deras regeringstid, det är dessutom än värre att utvecklingen inte går i en positiv riktning.

De ”eventuella ännu större tillskotten” om upp till 4Mdr sek/år som Moderaterna pratar om (den nivå FM äskade om) Är man mycket vag om, såväl Vart pengarna skall tas från, som när/i vilken situation detta skall ske. Dessutom tar man upp frågan om Natoutredning igen. Vi konstaterar – likt många andra skribenter i denna fråga – att Ni moderater Inte behöver utreda den frågan, ni kan få svar av oss här och nu: Med era anslag har ni Inte råd att låta Sverige gå med i NATO. Enkel matematik.

Ingenting har alltså förändrats hos  Sossar eller moderater i frågan om Försvarsmaktens anslag. Trots en mycket oroväckande omvärldsutveckling och uppenbara brister hos Försvarsmakten, fortsätter de två partierna sin ”Törnrosasömn” samtidigt som man till Svenska folket säger något helt annat.

Ljuset i tunneln för såväl Sverige, Svensk försvarsförmåga som försvarsmakten syns dock; Sverigedemokraterna växer så det knakar och detta ger oss större möjligheter att få igenom våra förslag!

Och vi har – till skillnad från övriga 7-klövern, ett genomtänkt, omvärldsanpassat Och finansierat förslag för hur Sverige Åter skall få ett starkt försvar som är väl anpassat för att möta dagens och morgondagens hot och föränderliga omvärld!

Låg nivå på tillskott till FM och Oro i Europa

För två dagar sedan gjorde försvarsminister Peter Hultqvist ett utspel och förklarade att regeringen kommer föreslå en ökning av anslagen till försvarsmakten om 6,2 Mdr kronor. För den som bara lyssnade ”med ena örat” lät detta mycket bra, då försvarsmakten ”endast” begärt 4Mdr sek extra. Skillnaden mellan dessa siffror är dock avsevärd. Försvarsmaktens krav/önskemål gäller Per År, medans det regeringen är beredd att tillföra i form av 6,2Mdr sek, är den totala summan för 4(!) år.

Dessutom kunde det snabbt konstateras att det egentligen inte rörde sig om 6,2 Mdr sek, utan 4,2 Mdr efter att diverse ”ökade kostnader” dragits av. Hultqvist upplever trots detta att regeringen ”i stora drag är överens med försvarsmakten” och om nivån säger han också att  ”sen kommer det inte kanske nå fram i alla steg men det kommer att ske en hel del”.

För oss Sverigedemokrater kom detta bud som en stor besvikelse, Peter Hultqvist upplevde vi som tydlig redan under arbetet med försvarsberedningen, där han utryckte att de moderata anslagen till FM var otillräckliga. Den tonen och inställningen behöll han sedan under valrörelsen och även under hösten, då FM konstaterade att främmande makt kränkt vårt territorium under ytan.

När verkligheten kom ikapp honom och Socialdemokraterna, kunde han endast matcha FM behov om 16 Mdr för fyra år, med 4,2Mdr i tillskott, något som inte kommer räcka på långa vägar. Det motsvarar endast ca 20% av den totala summan som FM begärde, för att kunna leverera av riksdagen beställd organisation – en organisation som även fullt finansierad inte är tillräcklig för att kunna försvara Sverige.

Detta i ett läge då det pågår ett krig i Europa, och då osäkerheten är större än på mycket lång tid kring utvecklingen i vårt närområde. När detta skrivs pågår en intensiv diskussion om utvecklingen i Ryssland och Var Vladimir Putin är! Utan att fokusera på rykten, kan vi konstatera att osäkerheten kring detta är stor och så även oron runtom Europa och USA.

 

Sverige påminns gång efter annan om att en förändring av omvärldsläget snabbt kan ske, Och att den Svenska försvarsmakten idag har en alldeles för låg förmåga för att ge oss den trygghet och säkerhet som vi önskar i denna föränderliga värld.

 

Vad vill då vi Sverigedemokrater göra åt detta och för att öka vår trygghet och säkerhet?!

Jo. Vi vill:

-Att Staten omgående – genom Lån, tillför 50 Mdr sek till FM för att åtgärda brister och bygga förmåga, och för att påbörja återskapande av det civila försvaret

-Återinföra värnplikten, detta för att få upp volymen av soldater och sjömän

-Tillföra 24 Mdr sek extra kommande 4 år UTÖVER den summa som regeringen föreslår, detta för att Återta förlorad förmåga

 

Få saker är så viktiga och grundläggande för en nation som att kunna försvara sitt dess territorium. Vi Sverigedemokrater sträcker därför – ÅTER – ut en hand till övriga partier för att i dessa oroliga tider – tillsammans – ta ansvar för att skapa en försvarsförmåga värd namnet för Sverige.

Innan det är för sent.

 

 

 

 

 

Idag minns vi Johan och Gunnar

lt

Idag är det fem år sedan vi nåddes av den fruktansvärda nyheten att Kapten Johan Palmlöv, Löjtnant Gunnar Andersson samt deras tolk Mohammad Shahab Ayoulay blivit ihjälskjutna i Afghanistan under en patrullering.
En av försvarsmaktens svartaste dagar någonsin.
Johan och Gunnar åkte ner till Afghanistan för att vara med och upprätthålla freden, friheten och demokratin  i landet – en svår men viktig insats. För detta fick de betala det högsta priset.
Idag minns vi och hedrar dom extra mycket, våra tankar går självklart också till deras anhöriga.
Alltid saknade, aldrig glömda
Vila i frid.

Björn Söder:Dags att återupprätta tryggheten i vårt land

BMP-2

I förrgår höll riksdagen en aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och läget för Sveriges del är tyvärr högst allvarligt.

I höstas meddelade Sveriges överbefälhavare, Sverker Göranson, att en omfattande rysk militär aktivitet i närområdet har kommit att bli den nya normalbilden för Sveriges säkerhetspolitiska omvärld på senare år.

Givetvis är det så att denna aktivitet inte enbart är riktad mot oss utan pågår överallt kring Rysslands gränser. Det ryska kriget mot Georgien som inträffade under hösten 2008 kan man säga var en tydlig varningsklocka för denna tilltagande aktivitet.

Även om Georgienkriget naturligtvis är en snårskog av juridiska förvecklingar och politiska beskyllningar från olika håll, tror jag de flesta hålla med om vad kriget hade för bakgrund.

Rysslands granne Georgien var i stånd att närma sig västvärlden, mot Rysslands vilja. Efter självständigheten 1991, efter Sovjetunionens kollaps, ingick Georgien partnerskapsavtal med EU, blev medlem i Europarådet och WTO, slöt avtal om militärt samarbete med USA och ansökte om fullt medlemskap i Nato.

Samtidigt uppgav man att man ville lämna OSS, säkerhetssamarbetet för forna Sovjetstater. Detta tyckte naturligtvis inte Ryssland om, utan svarade genom att utnyttja rysklojala separatister som ursäkt för direkt krigföring mot sitt grannland, som mynnade ut i att landområdena Sydossetien och Abchazien bröt sig ut och utropade sig självständiga från Georgien.

Under våren 2014 uppstod en skrämmande likartad situation i vårt östra närområde, i Ukraina.

Efter den omfattande, folkliga proteströrelsen i Kiev, mot den sittande presidenten Janukovitj och för ett ukrainskt närmande till EU, i strid med Rysslands vilja, så mer eller mindre återupprepades det som skedde under Georgienkriget.

Det första Ryssland gjorde var att utnyttja rysklojala separatister och specialförband för att bryta ut och annektera Krimhalvön.

Därefter hjälpte man de övriga rysklojala östra delarna, med säten i Luhansk och Donetsk, att utropa sig självständiga från Ukraina och initiera det inbördeskrig som fortfarande pågår. Exempelvis placerade man ett stort antal ryska trupper vid den ukrainska gränsen och man har understött rebellerna med stridande manskap, vapen och materiel samt reguljära stridande förband.

Sammanfattningsvis kan man säga att Ryssland på senare år uppvisat skrämmande exempel på att landet inte drar sig för att använda sina militära styrkor för att lägga sig i andra länders nationella självbestämmande och egna politiska vägval. Inte ens om det leder till krig. Man vill helt enkelt visa världen att gör man inte som Ryssland vill, då ska det kosta åtskilligt. Allt från förlorade landområden till spillda människoliv.

Samtidigt som Ryssland gett tydliga signaler om ökad aggressiv aktivitet i närområdet och samtidigt som svenska försvarsmakten går ut med att vårt territorium kränks av såväl ryskt militärflyg, som av främmande u-båtar så har Sverige monterat ned sitt försvar till oigenkännlighet. Till ett försvar som mest duger till att bedriva insatser mot gerillarörelser i utvecklingsländer som Afghanistan eller Mali, men inte till att försvara Sverige och garantera vår existens som fri nation.

Ett mått på hur försvaret monterats ned är anslagen till försvarsmaktens andel av BNP. Under stora delar av kalla kriget och ända in på mitten av 90-talet rörde sig anslagen i storleksordningen 2.5 till 3 %. Sedan dess har anslagen minskat drastiskt, under såväl röda som borgerliga regeringar. Anslagen till försvaret har mer än halverats, till omkring 1,2 % av BNP de senaste åren.

För drygt ett år sedan – innan Ukrainakrisen – talade inte övriga partier om vikten av vårt försvar. Alliansregeringen såg försvarsmakten som en ko man kunde mjölka på pengar för att kunna finansiera annat. Lika dumt och naivt som 1925 års försvarsbeslut.

Men sent ska syndaren vakna, heter det ju, och vi kunde efter att oroligheterna i Ukraina utbröt se de borgerliga partierna tävla om vem som var mest försvarsvän. Det är inte trovärdigt!

Det här duger givetvis inte. Sverige måste ha ett försvar värt namnet. Ett försvar som kan stå upp mot kränkningar och ett försvar som kan garantera vår säkerhet när ingen annan gör det.

Sverigedemokraterna är det enda parti i riksdagen som är beredd att investera i ett sådant. Vi har i varje budget vi lagt sedan vi kommit in i riksdagen tillskjutit mer pengar till försvarsmakten i våra budgetalternativ än något annat parti. Och i vår senaste skuggbudget tillskjuter vi 24 miljarder mer till försvaret än regeringen under budgetperioden, och vi ger försvaret hela 10 miljarder mer per år från och med år 2018.

Det har vi råd med eftersom att vi är det enda parti som är villiga att dra ned på den extremt kostsamma asyl- och anhöriginvandringen till Sverige. För de här ökade anslagen tänker vi återupprätta försvarsmaktens förmåga till den grad att vi kan känna oss trygga igen.

Vi vill också att riksdagen bemyndigar regeringen att utnyttja en kredit på högst 50 miljarder kronor i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra extraordinära förhållanden föreligger.

Vidare vill vi utveckla ett nordiskt försvarssamarbete med våra grannländer. Tanken är, eftersom att vi har gemensamma intressen i närområdet, att vi då också kan öka vår gemensamma förmåga avsevärt om vi utvecklar vårt samarbete. Detta utan att för den delen förbinda oss till kostsamma och utsiktslösa insatser i fjärran länder som ett NATO-medlemskap skulle tvingas oss till.

Ett viktigt steg för att ytterligare fördjupa och formalisera delar av det nordiska samarbetet är en försvarsallians med Finland. En försvarsallians med tydliga defensiva intentioner som bidrar till avspänning istället för upptrappning. En sådan försvarsallians minskar risken för en aggression mot våra två länder och kommer stärka våra länders försvarsförmåga avsevärt.

Vi vill dessutom införskaffa 100 nya stridsflygplan, av typen Gripen E/F samt bibehålla de befintliga C/D, för att ge Sverige ett heltäckande militärt skydd, som ger Sverige kraft att bita ifrån. Och sist, men inte minst, så vill vi bereda försvarsmakten det manskap som krävs, samtidigt som vi naturligtvis vill behålla redan anställda soldater. Vi tänker därför successivt återaktivera den svenska, allmänna värnplikten igen.

Sveriges närområde sträcker sig dock inte bara österut.

Vi är del av Schengensamarbetet, som luckrat upp de europeiska ländernas inre gränser till den grad att resor i Europa och till Sverige närmast är att betrakta som inrikesresor.

Mot den bakgrunden finns det även skäl att oroa sig för vad som händer sydväst om Sverige, nere på den europeiska kontinenten. Framförallt bör vi oroa oss för alla islamistiska terrorattentat vi sett på senare tid.

I Madrid 2004 utförde islamister ett attentat som krävde över 190 döda och 1.400 skadade. I London 2005 utfördes ett attentat, också av islamister, i tunnelbanan som krävde över 50 döda och 700 skadade. Och nu senast skedde dödliga och fega attacker mot den franska tidningen Charlie Hebdo och en judisk matbutik i Frankrike.

Det splittrade och otrygga Europa vi idag ser är också ett hot i vårt närområde eftersom våra egna gränser dit är nedmonterade. Tack vare alla unionskramare och mångkulturivrare får vi dras med islamistiska terrorister som kan resa runt och planera terrordåd i EU vart det än passar dem. Islamisten som valde att spränga sig själv till döds i Stockholm 2010 var exempelvis inte bosatt i Sverige utan i Luton i Storbritannien.

Efter självmordssprängningen i Stockholm höjdes hotnivån avseende terrorism riktad mot Sverige från lågt till ett förhöjt hot och har varit förhöjd sedan dess.

Säkerhetspolisen har år efter år rapporterat om denna hotbild. Varje gång poängterar man klart och tydligt att terroristhotet varken kommer från vänster- eller högerextremister, eller andra grupperingar för den delen, utan hotet kommer specifikt ifrån radikala muslimer i Sverige och Europa, som reser till Somalia, Jemen och framförallt Syrien för att strida för IS, al-Qaida eller andra islamistiska terrorgrupper och sedan återvänder till Sverige.

Man uppger till och med att man avslöjat och avbrutit flera konkreta fall av islamistisk terrorism med attentatsavsikter mot Sverige, men att det fortsatt förekommer terroraktiviteter med Sverige som mål.

Det började med några få terrorresande individer. Men sedan 2012 har ökningen skett explosionsartat. Hittills har minst ett hundratal individer rest från Sverige och anslutit sig till islamistiska terrorgrupper utomlands och mörkertalet kan enligt SÄPO vara över 300.

Cirka hälften av dessa har redan hunnit återvända. Många med nya omfattande kontakter till internationella terrorister och med en vilja och en förmåga att begå blodiga terrorattentat mot fria, sekulära samhällen som vårt Sverige.

Ända sedan 2010 har vi sverigedemokrater varnat för detta. Vi har krävt och föreslagit åtgärder gång efter gång i riksdagen utan att få gehör. Det måste exempelvis bli olagligt att resa utomlands och ansluta sig till organisationer som Sverige bedömer vara terrorister. Ett sådant förslag är nu äntligen under utredningen. Men det räcker inte. Det är på tok försent och för fjuttigt.

Vi måste också skärpa straffet för grova vapenbrott, med särskilt farliga vapen som kan användas till exempelvis terroristattentat, från minst ett års fängelse idag till minst två års fängelse. Detta skulle göra det mindre attraktivt för de kriminella att sälja sådana vapen och också svårare för potentiella terrorister att få tag på dem. Av samma anledning vill vi ha bättre gränskontroller så att vi kan strypa inflödet.

Vi kräver dessutom att lagen om särskild utlänningskontroll också måste användas oftare för att utvisa utländska medborgare med terroristkopplingar, som redan finns i landet. Slutligen, och viktigast av allt, så måste vi förhindra islamisterna från att återvända till Sverige. Blir man varnad av Säkerhetspolisen, som många blir idag, och ändå väljer att åka till Syrien för att slåss för islamistiska terrororganisationer ska man som tidigare utländsk medborgare kunna bli av med sitt svenska medborgarskap och nekas återvända hit.

Sverigedemokraterna är idag det enda parti som är beredda att skjuta till ordentliga resurser till vårt försvar. Övriga partier talar mycket om vikten av försvaret men anslår samtidigt inte tillräckliga medel. Vi har däremot finansiering eftersom vi är de enda som vågar ifrågasätta den heliga kon, den kostsamma massinvandringspolitiken. Vi är också de enda som vågar tala klarspråk om det islamistiska hotet. Det är bara vi som vill och det är bara vi som kan återupprätta tryggheten i vårt land.

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson

Björn Söder: ”Finns olika nationella intressen för EU-kritiska partier”

Patrik Oksanen publicerarde igår en intervju med SD säkerhetspolitiske talesman Björn Söder

Men hur stark skulle du säga att den gruppen (Putinisterna (min anm) är i Sverigedemokraterna?

– Inte särskilt stark. Däremot är det högljudda röster. Vissa personer, som i ungdomsförbundet, är flitiga i sociala medier och tycker att Putin står för någon slags konservatism och gärna vill behålla värden och värderingar. Men jag förutsätter att det inte finns någon i partiet som tycker det Putin håller med är bra när det gäller hur han utövar sin makt, tystar meningsmotståndare, fängslar journalister och hur han är aggressiv gentemot Ukraina. Det tror jag inte någon sympatiserar med.

-Jag vill absolut dementera att vi är ryssvänliga och Putinvänliga.

 

 

Mikael Jansson – ”Jag tänker aldrig vara Putins femte kolonn”

Patrik Oksanen publicerar idag en intervju med SD försvarspolitiske talesman Mikael Jansson

”Bara för att det finns en överslätande liberalism från USA som sprider sig omkring så kan man ju inte ta ställning för en Hitlerliknande diktator i Ryssland. Ryssland är ingen stark demokrati, nya partier kan ju inte bildas och valresultaten verkar ju delvis kontrollerade. Man kan ifrågasätta demokratin i Ryssland väldigt starkt”

 

 

SD:s nej till EU-utvidning innebär inte stöd för Putin

5171814028

Från SD Kuriren: 

NATO- och EU-lobbyn går varm i Sverige. Samma etablissemang, som ansvarar för systemkollapsen som Försvarsmakten drabbats av, anser nu att vi till följd av omvärldsläget måste gå med i NATO. Expressens ledare den 6 januari visar att tidningen tillhör dem som påverkats av NATO-lobbyn. Denna lobby visar total avsaknad av djupare förmåga till analys av omvärlden och olika staters folkrättsligt vidriga beteende. Enligt Expressen måste man gå med på alla utvidgningar av EU:s makt och allt byråkraterna föreslår i Bryssel, annars stödjer man Putin. Det är ett felaktigt och farligt resonemang som kan leda oss till att ta helt fel beslut.

EU är liberalernas och socialisternas stora projekt för att fjärma folket från inflytande. EU är en union där storbanker, byråkrater och lobbyister (storföretag) sätter agendan. Denna semi-auktoritära union har med olika medel tvingat två länder att tillsätta så kallade teknokratregeringar under den ekonomiska krisen. EU:s tidigare icke folkvalda ”president” Herman van Rompuy bekräftade denna odemokratiska unions ambitioner genom att 2012 göra följande uttalande: ”(…) landet behöver reformer, inte val”. Uttalandet kom efter att italienarna kritiserat den då sittande Bryssel-lojala teknokratregeringen.

Associationsavtalen med Östra grannskapet och Södra grannskapet är vi emot på grunder som inte rör Ryssland. Associationsavtalen är ett halvsteg till införlivning. Vi är överhuvudtaget emot att EU utvidgas geografiskt därför att det innebär ytterligare centralisering för att EU ska fungera. Vi vill tvärtom om att EU omvandlas till en mellanstatlig institution för mellanstatliga avtal.

Vår kritik till USA kommer inte heller sluta för att vi medvetet missförstås i enskilda artiklar. Drönarbombningar som skövlar tusentals oskyldigas liv, brott mot folkrätten gång på gång och det kaos som USA har bidragit till att skapa i Mellanöstern är saker Expressen tycker man ska undvika att kritisera. Varför? Svaret är enkelt. Liberala krafter i Sverige trycker på för ett svenskt medlemskap i NATO. Det är även fascinerande att samma etablissemang som bidragit till nedrustningen av vår försvarsförmåga använder detta som ett skäl till att gå med NATO. Oavsett om NATO-frågan eller naivitet har varit skälet till nedrustning är det en skrämmande utveckling. Särskilt som det fortfarande saknas satsningar från något annat parti än Sverigedemokraterna. Det finns de partier som vill framstå som försvarsvänliga men som i praktiken väljer att lägga pengarna på annat.

Sverigedemokraterna förespråkar en återställning av svensk försvarsförmåga genom att kraftigt tillskjuta medel till försvaret, en försvarsallians med Finland och utökat samarbete med övriga nordiska länder. Dessa åtgärder kommer sammantaget avskräcka från aggressioner och om en aggression mot all förmodan inträffar kommer vår uthållighet och förmåga att försvara oss vara tillräcklig för att förmå angriparen att avbryta sin insats. Små länder kan värja sig mot stormakter. Historien är full av dessa exempel. Sverige och Finland är vidare två länder med uttalad defensiv agenda. Vår utrikes- och säkerhetspolitik präglas av respekt för andra staters territoriella integritet och rätt till självbestämmande. En sådan försvarsallians bidrar till avspänning i vår region.

Sverigedemokraterna har gjort och gör realistiska omvärldsanalyser, vilket leder till att vi är det enda parti som budgeterar för högre försvarsanslag. Sverigedemokraterna kommer också till skillnad från det socialliberala etablissemanget kritisera alla som bryter mot folkrätten och demokratiska grundprinciper. Oavsett om det är EU, USA eller Ryssland. Sverigedemokraterna är också det enda parti som ser balanserat på säkerhetspolitiska frågor. Vi vill bidra till avspänning och stabilitet i vår region. Därför är försvarsallians med Finland det rimligaste alternativet.

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson

MIKAEL JANSSON (SD)
Försvarspolitisk talesperson

JEFF AHL (SD)
Ersättare försvars- och utrikesutskottet

Folk och försvar 2015

120115-Hogfjallshotell-acc0f9c0

 

Sedan förra inlägget skrevs har de två gisslansituationerna i Frankrike fått sin upplösning, ett antal människor mördades under de dagar detta pågick, och Frankrike och Världen är i chock och i sorg.

De vidriga terrordåden visar att terrorism fortfarande är något vi tyvärr måste ta med i beräkningen i vårt arbete för att skydda Sverige. Det gäller självklart även behovet att ta fram en tydlig strategi för att hantera de personer som rest ner/eller är på väg att resa ner till ex Syrien, för att slåss för terrororganisationer.

Utöver detta är läget i Ukraina mycket osäkert och utgången oviss. Slutligen konstaterar vi att nivån på antalet kränkningarna av Sverige, nu är den högsta sedan de kallaste dagarna av kalla kriget.

Således står vi inför en ännu mer osäker och svårbedömd säkerhetspolitisk situation, när rikskonferensen startar idag än vad vi gjorde för ett år sedan.

Det positiva för Sverige är att Reinfeldt/Borg med medarbetare Inte sitter kvar i Rosenbad , de kan därför inte fortsätta halvera vår försvarsmakt – och kalla det satsningar. När Reinfeldt nu avtackats har han hyllats oerhört. Något vi finner märkligt då han för oss försvarskunniga/intresserade mest kommer kommas ihåg som mannen som krossade de sista resterna av Sveriges försvarsförmåga, och oavsett händelserna i vårt närområde Vägrade inse att FM – ”särintresset” – var i akut behov av pengar och förändring. Inte ens i slutdebatten inför riksdagsvalet ville Reinfeldt inse att omvärlden hade förändrats negativt, han ville absolut inte se att militära hot dykt upp. Minns orden ”Försvar mot vadå?” Ibland har man nästan kunnat tro att de moderata försvarsföreträdarna kommer vakna upp ur sin dvala först när Lede Fi luftlandsätts på Helgeandsholmen…

Med Peter Hultqvist som ny försvarsminister verkar i alla fall den värstaskönmålningen vara över – även om vi inte glömmer  att det var under socialdemokratisk ledning som huvuddelen av Försvarsmakten monterades ner under 2000-talets första år.

I vår skall ett försvarsbeslut fattas i Sveriges riksdag, till grund för detta finns försvarsberedningens rapport – där dock 5(!) partier hade avvikande åsikter. Uppenbart är den rapporten ingen bra grund att bygga på.

Och MYCKET SÄMRE blir det när #nyaalliansen och dess 6 partier meddelat att de Inte kommer släppa in Sverigedemokraterna i diskussionerna kring detta – för Sverige – mycket viktiga beslut!

Fyra partier som trots den negativa säkerhetspolitiska utvecklingen under 2014,  hade samma nivå på anslagen till FM i sin höstbudget, som de föreslog i försvarsberedningen, detta är Icke förvånande då dessa partier under 8 år totalt nedprioriterat Försvarsmakten – någon enstaka ledamot har vid något tillfälle kommit med önskan om satsningar, eller krav på att behålla en musikkår före krigsförband… Men Inga pengar har lagts in i någon budget, vilket är det enda som räknas. Dessa fyra försvarsfientliga partier skall nu försöka hitta en lösning med ytterligare ett försvarsfientligt parti i form av miljöpartiet. ”Particocktailen” kryddas slutligen med sossarna. Dessa har varit beredda att tillföra x antal hundra miljoner jämfört med övriga fem partier, bra så, MEN. Läget är så illa – visar b l a riksrevisionens rapport från 2014 –att några hundratalet miljoner kronor kommer  inte kunna vända på utvecklingen. För det krävs tillskott i mångmiljardklassen!

Det är Inte alltid roligt att få rätt. Som vi i SD fått om att den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld de senaste åren, varit så illavarslande att stora ekonomiska tillskott måste tillföras FM för att denna skall kunna skydda Sverige! Detta har övriga partier inte velat lyssna på – trots att tecken Inte saknats! Och detta oansvariga agerande verkar fortgå – trots att vi – tyvärr – fick rätt, OCH Trots att Endast SD har en Klar, Genomtänkt och Finansierad plan för HUR FM skall stärkas och hur det civila försvaret skall kunna återuppstå!

Det är tydligt att Sverigedemokraterna är Sveriges enda försvarsvänliga parti!

Vi  hör hur en del av de partier som krossat Sveriges sista försvarsförmåga, nu desperat ropar efter NATO-medlemskap. NATO kräver dock 2% av BNP i försvarsanslag, dessutom tillkommer årsvis kostnader samt anpassningskostnader. ? Vart tas pengarna från? Är dessa partier dessutom beredda att skicka svenska soldater ut i anfallskrig mot – för oss – vänligt sinnade nationer, när ett annat -avlägset – medlemsland begär hjälp? Det hela känns som en ogenomtänkt, desperat handling för att slippa ta ansvar för det säkerhetspolitiska läge man satt landet i.

 

Följande  föreslår då vi i Sverigedemokraterna för att stärka vårt säkerhetspolitiska läge

1. Återinför värnplikt.

2. Tillför – genom lånefinansiering – 50Mdr kr för att stärka FM och civila försvaret

3. Höj försvarsanslagen till Minst 2% av Sveriges bnp.

4. Påbörja utveckling av en nordisk försvarsallians tillsammans med Finland.

Det kommer ta tid, kosta pengar och kräva vilja av oss. Men det är den enda framkomliga vägen för att Sverige skall komma ur den mycket dåliga säkerhetspolitiska sits som övriga partier satt Riket i!

Terrordåden i Frankrike

10922117_434949883322506_479879234_n

Sverigedemokraternas försvars och säkerhetspolitiska råd skulle idag publicerat ett inlägg inför söndagens start av konferensen Folk och försvar i Sälen. De vidriga Terrordåden i Frankrike gör dock att detta inlägg kommer publiceras senare, troligen under söndagen.

Våra tankar går dessa dagar först och främst till alla de drabbade, deras anhöriga, kollegor och andra som drabbats av dessa vidriga terroristdåd!
Att stå upp för Demokrati, Yttrandefrihet, Fred och Frihet är alltid mycket viktigt, dagar som dessa är kampen för dessa saker än viktigare! Mörkrets krafter – oavsett vad de säger sig stå för – Skall bekämpas och kommer aldrig att segra!

VIVE LA FRANCE!