Om Lantvärnet

Nu biuþer kunungar liþ och leþung utt, biuþær utt roþ ok reþ, þa skal næmpnæ hampn ok stampn ok styriman ok hasætæ allæ.

Lantvärnet är en samlingsplats, en gemensam blogg för flera personer som står Sverigedemokraterna nära. Vi har valt att här skriva om försvarsfrågor, som är något som ligger oss alla varmt om hjärtat. Lantvärnet är en del av Försvars- och säkerhetspolitiska rådet  (FSR), ett fristående rådgivande organ som rådgiver i försvars och utrikesutskottet.

Medverkande

Stellan Bojerud

Stellan Bojerud är pensionerad överstelöjtnant. Han blev officer 1966 och har efter sedvanlig trupptjänst varit chef för territorialförsvarssektionen vid Stockholms försvarsområde (Fo 44), huvudlärare i militärhistoria och chef för krigshistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan. Han har mer än 20 års erfarenhet av lokalpolitik och är i dag riksdagsledamot (SD). Han är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet och US Naval Institute samt Officier dans l´ Ordre des Palmes Academiques i Frankrike. Han har varit universitetslektor samt gästföreläsare vid Militärhistoriska Institutet i Moskva. Efter sin pensionering är han författare och har gett ut tre böcker.

Twitter: @stellanbojerud
Egen blogg: Mopsens blogg (inaktiv)

Bertil Malmberg

Bertil Malmberg är pensionerad kommendörkapten.
1963 Sjöofficersexamen Kungl. Sjökrigsskolan
1970-71 Fartygschef ubåten HMS Delfinen II
1971-73 Marinens högre tekniska kurs MHS
1973-81 Tre olika befattningar vid marinstabens planeringsavdelning

Ansvarig handläggare får U-, P- och STTEM för HMS Carlskrona. Som ordförande ansvarig för den studie som ledde fram till PTTEM och systemplan för ubåtar typ Västergötland.

1981-83 Stabschef 1.ubåtsflottiljen
1983 Utnämnd till kommendörkapten (mst)
1983-86 Chef för flottans systemplanering vid FMV
1986 Chef mrknadsplanering och nya projekt vid FFV Ordnance Division Undervattensvapen
1987 Divisionschef FFV Ordnance Division Undervattensvapen
1992-97 VD för Bofors Underwater Systems AB

Mikael Valtersson

Mikael Valtersson är född 1964 i Västerås och utbildad officer inom Luftvärnet (kapten). Han har även studerat vid Stockholms och Uppsala universitet. Mikael har bland annat arbetat inom Försvarsmakten, som säkerhetspolitisk analytiker samt som kanslichef för Sverigedemokraternas riksdagskansli och partikansli. Numera arbetar han inom gruvindustrin. Han sitter även med i Luftförsvarskommittén samt arbetar med flera säkerhetspolitiska projekt.

Inom Sverigedemokraternas Försvars- och Säkerhetspolitiska Råd verkar han främst inom områdena säkerhetspolitik och luftförsvar.

Micael Foghagen

Micael Foghagen är född 1962 och har bakgrund som fänrik i flygtjänst i FV mellan 1982 och 1989. Han är influgen på SK 61 Bulldog samt SK 60 A/B/C/D/E.

Innan FV gjorde Micael Foghagen sin värnplikt vid I 11 i Växjö som spaningsgruppchef i 10 mån. Idag är han politisk sekreterare i Kalmar och har uppdrag i Kalmar kommun och Kalmar läns landsting.

Mikael Jansson

Mikael Jansson är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna i försvarsutskottet och Exportkontrollrådet. Han gjorde värnplikten 1985 som furir vid Norrlands artilleriregemente och krigsplacerades vid fördelningsartilleriet. Jansson har även deltagit i ett antal utbildningar inom FBU, numera försvarsutbildarna.

Presentationssida i riksdagen: Mikael Jansson
Twitter: @mikaeljansson8

Robert Stenkvist

Robert Stenkvist är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna i försvarsutskottet och utbildningsutskottet. Före riksdagen var han fritidspedagog och han har även varit distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Stockholms län. Han arbetar med utbildningsfrågor i riksdagen och gjorde värnplikten som skyttesoldat vid Värmlands regemente.

Twitter: @robertstenkvist
Egen blogg: Dissidenten Stenkvist

Joakim Larsson

Joakim Larsson är politisk sekreterare åt Sverigedemokraterna i riksdagen där han arbetar med försvars- och utrikesfrågor. Han har varit aktiv i frivilligförsvaret sedan tonåren och gjorde värnplikten vid Norrlands Signalkår (S3) i Boden. Egen blogg: Joakim Larssons blogg. Numera aktiv i Hemvärnet.

 • Nu har jag länkat till Lantvärnet på min blogg och förväntar mig att ni gör detsamma.

  GMY

  Sinuhe

  • Joakim Larsson

   Det ska vi väl kunna ordna.

 • Hej från Vpl Furir Carlström.

  24 st reservofficerace som vägrat hämta ut brev på posten angående utlandstjänstgöring riskerar uppsägning.
  Tidigare har 28 st blivit uppsagda om jag inte har fel.

  Något att ta i kanske !

  Hälsningar (speciellt Stellan, Mopsen)
  Cgc